VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar
            Watersport
 
Op deze pagina vindt u wetenswaardigheden over verzekeringen in de ontspannende sferen van de watersport. Natuurlijk geldt ook hier dat een gedeelte van de verzekering de wettelijke aansprakelijkheid dekt van het met een motor aangedreven vaartuig, terwijl andere onderdelen juist de schade aan het  eigen casco dekken, of letselschade. Omdat het vaak om forse financiŽle belangen kan gaan, en een ongeval in een klein hoekje zit, wilt u dit soort zaken natuurlijk goed geregeld hebben. En dat kan, want VerbijsterendAdvies.nl regelt het allemaal voor u! Hieronder treft u wat relevante informatie aan, wat u daar niet hebt kunnen vinden, daarvoor kunt u ons 24 uur per dag bereiken!
 
 
 

Pleziervaartuigverzekering
Deze verzekering dekt schade aan het vaartuig zelf (casco), aan de inboedel aan boord van het vaartuig (meestal tot 15 of 20% van de op het casco verzekerd bedrag) en de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt. De cascodekking omvat alle schade door verlies van of beschadiging aan het verzekerde vaartuig als gevolg van een van buiten aankomend onheil of eigen gebrek (tenzij uitdrukkelijk uitgesloten). Uitgesloten blijven catastrofe-achtige risicoís en grove schuld of opzet.

terug

Extra dekkingen
Veelal zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals hulp- en bergloon, sleeploon, de kosten van opruiming van het wrak en de kosten van een vervangend vakantieverblijf indien het vaartuig door een gedekt evenement niet meer gebruikt kan worden. Een aantal polissen kent daarnaast nog een ongevallendekking voor de opvarenden. Het is vaak ook mogelijk om een eventuele volgboot of een boottrailer op de polis mee te verzekeren.

terug

Premieberekening
De premieberekening is afhankelijk van uw schadevrij verleden, het type schip, de bouwaard, de maximale snelheid, de waarde van het schip, de gekozen dekking en het verzekeringsgebied. De meeste verzekeraars hanteren de huidige nieuwwaarde als premiegrondslag. In bepaalde gevallen wordt een combinatie van de huidige nieuwwaarde en de dagwaarde als premiegrondslag gehanteerd.

terug

Dekkingsgebied en eigen risico
Het standaarddekkingsgebied omvat meestal de Benelux met Duitsland en kan tegen een premietoeslag worden uitgebreid tot het Groot Vierkant (grofweg Europa beperkt) of het Super Groot Vierkant (grofweg Europa uitgebreid). Er geldt meestal een eigen risico voor cascoschade van rond de Ä 91. Een vrijwillig hoger eigen risico levert een korting op de premie op. Daarnaast kennen veel pleziervaartuigpolissen, net als bij de autoverzekering, een no-claimregeling.

terug

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over een en ander, neemt u dan gerust even contact met ons op, VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar!

Hier vindt u al onze adresgegevens.
Laatste update: 25/09/2009 18:12.59