VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financile diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar
            Verkeer

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie van de meest voorkomende verzekeringen met betrekking tot het onderwerp "verkeer". De autoverzekering om maar een mee te beginnen. De kentekenhouder van een motorisch aangedreven voertuig is verplicht deze minstens WA  (schade aan derden veroorzaakt) verzekerd te hebben, en ter uitbreiding kunnen daar nog dekkingen aan worden toegevoegd. Zoals ruitbreuk, ongevallen, rechtsbijstand en schade aan vervoerde goederen. De hoofdvormen vallen voor autos in 3 groepen op te delen: alleen WA (wettelijke aansprakelijkheid), WA-beperkt casco of ook wel WA-Plus, en volledig casco of ook wel "All-Risks";
 


De WA-Plusverzekering

Deze verzekering staat bekend onder verschillende benamingen zoals WA-Plus, WA-beperkt-casco verzekering, WA Extra verzekering en ook wel WA-mini-casco verzekering. Benamingen die gebruikt worden voor de uitgebreidere verzekering van een motorrijtuig. Deze verzekering dekt namelijk:
 • het risico van aansprakelijkheid voor schade die u met een motorrijtuig toebrengt aan anderen. Deze dekking is wettelijk verplicht.
 • schade aan het verzekerde  motorrijtuig zlf als gevolg van bepaalde in de polis genoemde gebeurtenissen.
Schade aan het motorrijtuig zlf is verzekerd voor zover die schade veroorzaakt is door een specifiek in uw polis genoemde gebeurtenis, waarvan de belangrijkste zijn:

 • brand en blikseminslag
 • diefstal, joy riding en verduistering
 • storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade
 • botsing met loslopende dieren en vogels
 • ruitbreuk.

Terug

Botsing of slippen

Als schade aan het motorrijtuig ontstaat door bijvoorbeeld botsing of slippen, dan biedt deze polis geen dekking. Dergelijke schade is alleen gedekt op een uitgebreide casco-verzekering (in de praktijk wel aangeduid als all risks verzekering). Er zijn echter omstandigheden waaronder de verzekering toch geen dekking biedt en de schade dus voor eigen rekening blijft. Dat is onder andere het geval als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan genoemd in de polis. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een auto voor particulier gebruik verzekerd is maar feitelijk gebruikt wordt als taxi of lesauto.

Terug

Premieberekening

De premie is gewoonlijk afhankelijk van:

 • gewicht van het motorrijtuig;
 • consumentenprijs of dagwaarde van het motorrijtuig;
 • leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt;
 • aantal kilometers dat per jaar wordt gereden;
 • eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd. Het aantal schadevrij gereden jaren moet blijken uit een originele royementsverklaring, afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royements(BM)verklaring mag niet ouder zijn dan n jaar.
Bijzonderheden
Als u premiekorting geniet in verband met een aantal schadevrij gereden jaren, wordt de opgebouwde korting wel aangetast als de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding verleent op grond van de aansprakelijkheidsdekking, dus in het geval u schade heeft toegebracht aan derden. Wordt een schadevergoeding verleend op grond van de plusdekking, dus als schade is ontstaan aan uw motorrijtuig door een in de polis genoemde gebeurtenis, wordt de premiekorting soms niet aangetast.  

Terug

Soms geen eigen risico

Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven. Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, dan geldt gewoonlijk geen eigen risico. Wordt een gedekte ruitschade hersteld (harsinjectie) door een bedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft gesloten (zoals Carglass), dan wordt geen eigen risico in mindering gebracht op de schadevergoeding.

Terug

De volledige cascoverzekering. 

Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander 'van buiten komend onheil' zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. De volledige cascoverzekering is vooral bedoeld voor 'jonge' auto's.
 
Als de verzekerde schade aan het motorrijtuig niet te verhalen is op een veroorzakende schuldige derde, dan  is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing van 136. Dit eigen risico geldt echter vaak niet als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft. Wordt bijvorrbeeld een ruitschade hersteld door middel van een harsinjectiesysteem, dan wordt er geen eigen risico in mindering gebracht. Er zijn echter omstandigheden waaronder de verzekering toch geen dekking biedt en de schade dus helemaal voor eigen rekening blijft. Dat is onder andere het geval bij vastgesteld gebruik van alcohol, en als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan genoemd in de polis. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een auto voor particulier gebruik verzekerd is maar feitelijk gebruikt wordt als taxi of lesauto.

Terug

Premieberekening

De premie voor de cascoverzekering is afhankelijk van verschillende factoren zoals:
 • De waarde van het motorrijtuig;
 • De eventueel vereiste beveiligingsmaatrgelen
 • Leeftijd en woonplaats van de regelmatige bestuurder;
 • Het aantal jaarlijks te rijden kilometers;
 • Eventueel aantal schadevrij gereden jaren dat bij een eerdere verzekering is opgebouwd. Dit feit moet blijken uit een originele royementsverklaring afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royements("BM")verklaring mag niet ouder zijn dan n jaar.
Bijzonderheden
 
De cascoverzekering wordt over het algemeen gelijktijdig afgesloten in combinatie met de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. De hier onder beschreven vakantie-auto-cascoverzekering kan wl afzonderlijk gesloten worden. De WA-dekking loopt daar dus soms bij een andere verzekeraar dan het casco gedeelte van de verzekeringen.

Terug

De vakantie-auto-cascoverzekering

Deze verzekering is bedoeld voor de vakantieganger die zijn of haar auto alleen gedurende de vakantieperiode wil verzekeren tegen het risico van schade aan de eigen auto. Gewoonlijk wordt deze verzekering gesloten voor auto die alleen verzekerd zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht (de zgn. WA- of WAM-verzekering). Over het algemeen worden voor deze verzekering auto's geaccepteerd die niet ouder zijn dan 7 jaar.
 
Terug

No-claim beschermers

Schadevrij rijden levert elk jaar een bescheiden toename van uw premiekorting op, die uiteindelijk kan oplopen tot soms wel -80%!! Maar owee als u een schuld- of niet verhaalbare schade claimt. Dan smelt uw zuur verdiende korting als sneeuw voor de zon!  Sommige verzekeraars (zoals Fortis en Generali) bieden daarom de mogelijkheid van bescherming tegen 1 zo'n schade. Door 1 schuld- of niet verhaalbare schade betaalt u zo maar honderden euro's premie meer in de komende jaren.

In onderstaand rekenvoorbeeld ziet u > 400 voordeel door de extra no-claimbescherming!! Want zoals u ziet valt u dan zo maar 4 tredes terug, en als u de ongelooflijke pech van 2 ongelukkige schuld- of niet verhaalbare schades in 1 jaar heeft, nou dan berg je maar helemaal! Bij Fortis kost deze extra bescherming 10% van de premie. Hier kunt u zich online aanmelden voor No-claim bescherming op uw Fortis polis.

Terug
VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar! Hier vindt u ook al onze adresgegevens.
 


Laatste update: 25/09/2009 18:12.59