VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiële diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar
            Recht

Op deze pagina vindt u interessante wetenswaardigheden omtrent de rechtsbijstandverzekering. Overwaaiend uit de VS is een zogenaamde “claimcultuur”: iedereen probeert zijn recht te verhalen op de ander. Er is nog wel een sociale regeling voor juridische bijstand, maar daarvoor gelden uiteraard inkomensgrenzen, en er is sprake van eigen bijdrage en niet alle zaken komen in aanmerking. Reken daar dus maar niet op. De juristen van de vakbondslidmaatschappen zijn vaak gespecialiseerd op arbeidsrecht, terwijl een ingewikkelde buitenlandse autoschade niet hun dagelijkse kost zal zijn? Voor de prijs van 1 à 2 uur advocatenhulp heeft u een rechtsbijstandsverzekering waarmee u 365 dagen in het jaar door de wereld kunt, dat is soms wel zo prettig! Hieronder vindt u wat hoofdlijnen, die voor u van belang kunnen zijn.
Als u dan nog vragen heeft, belt u toch gewoon even VerbijsterendAdvies.nl 0492-556 229, of u legt op andere wijze contact, we zijn 24 uur per dag bereikbaar!
 
 

Rechtsbijstandverzekering
Deze verzekering dekt juridische hulp bij een gedekte gebeurtenis en voor de verzekerde hoedanigheid, bijvoorbeeld de particulier voor zijn gezin, of de ondernemer voor zijn bedrijf. De dekking geschiedt in natura, dat wil zeggen dat er juridische hulp wordt geboden, in plaats van een uitkering in geld. Het moet bij een schademelding uiteraard om een redelijk financieel belang gaan. Voorzover deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) kunnen die kosten (externe kosten) ook gedekt zijn, evenals gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten.

terug

Onverwacht en wachttijd
Het moet gaan om voorvallen die bij het sluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten waren. Meestal is er daarom bij aanvang een wachttijd van bijvoorbeeld 3 maanden. Alle gezinsleden gelden als verzekerden, ook in hun hoedanigheid als eigenaar van een motorrijtuig en voor zover die rubriek is meeverzekerd. Arbeidsrechtelijke conflicten zijn gedekt als de verzekerde werknemer is.

terug

Rubrieken
De rechtsbijstandverszekering is vaak modulair opgebouwd, bijvoorbeeld consument en woning, inkomen, verkeer, fiscale zaken en vermogen. Veel gebruikt is de bescherming bij ontslagzaken, dat betreft maar liefst zo’n ruim 55.000 zaken per jaar!
 
terug

Uitsluitingen
Uitgesloten zijn (doorgaans): echtscheiding,  geschillen die voortvloeien uit betaalde activiteiten zoals bij motorrijtuigrechtsbijstand het niet hebben van een rijbewijs. 
terug

Premieberekening
De premieberekening is op basis van gekozen rubrieken, en het aantal verzekerden, bijvoorbeeld de alleenstaande tot en met gezinsdekking, terwijl voor bedrijven maatwerk wordt gecalculeerd.
 
terug

Bijzonderheden
Externe kosten zijn soms gemaximeerd gedekt. De rechtsbijstand wordt vaak door deskundigen in dienst bij een onafhankelijke rechtspersoon verleend. De meeste polissen bevatten een geschillenregeling, waarbij de verzekerde door een onafhankelijk advocaat kan laten toetsen of de beslissing van de rechtshulpverlener om een zaak niet in behandeling te nemen omdat die zaak kansloos wordt geacht, wel terecht is.
 
terug

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over een en ander, neemt u dan gerust even contact met ons op, VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar!

Hier vindt u al onze adresgegevens.
 


Laatste update: 25/09/2009 18:12.59