VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiële diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar
            Op reis

Op deze pagina vindt u wetenswaardigheden van de reisverzekering. Reislustig als we van origine zijn, heeft de sterke prijsverlagingen van internationaal vliegen, bijgedragen tot een steeds intensiever vakantievliegverkeer over de wereldbol. Daarin liggen natuurlijk ook gevaren verscholen, zoals het oplopen van in Nederland nog onbekende ziektes. In sommige landen is de medische zorg nog lang niet zo ver als in de rijke westerse wereld, het kan dus van levensbelang blijken om hierin geen enkel risico te nemen! In sommige landen zijn de ziektekosten onbegrensd hoog, waar de meeste Nederlandse ziektekostenpolissen slechts maximaal 2 keer de voor Nederland geldende vergoeding dekt. De reisverzekering voorziet hierin en in vele andere niet onbelangrijke zaken. Hieronder treft u een bloemlezing van ook aanverwante zaken

 

De reisverzekering
Deze verzekering dekt schade en kosten die het gevolg kunnen zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. Voorzover reeds bestaande verzekeringen, zoals ziektekostenverzekering, daarvoor ook dekking bieden geldt de reisverzekering slechts als aanvullend. De daarvoor als primair geldende verzereing spreekt u in geval van schade dus eerst aan.

Rubrieken
De verzekering kent meestal vier rubrieken: bagage, geneeskundige kosten, onvoorziene kosten (zoals de kosten van gedwongen langer hotelverblijf, de begrafenis- of crematiekosten van een verzekerde in het buitenland of de kosten verbonden aan opsporings- en/of reddingsacties)en ongevallen.

Verdere keuzemogelijkheden
De verzekerde kan meestal kiezen uit een aantal pakketten dekkingsrubrieken, zodat een optimale aansluiting met al bestaande verzekeringen kan worden gekregen. Daarnaast kan de verzekerde kiezen uit verschillende verzekerde bedragen per pakket (bijv. verzekerd bedrag bagage: € 2.000, € 3.000 of  € 5.000 en voor de rubriek geneeskundige kosten uit € 25.000, € 50.000 of kostprijs.

Uitsluitingen
De belangrijkste uitsluiting is eigen schuld/zorgeloosheid, waardoor diefstal van bagage mogelijk is (bijv. kostbaarheden achtergelaten in auto). Daarnaast biedt de verzekering geen dekking voor schade aan waardepapieren, postzegels en munten, (motor)rijtuigen en (lucht)vaartuigen, met uitzondering van opvouwbare en opblaasbare boten en zeilplanken.
 


Premieberekening
Is afhankelijk van het dekkingsgebied (Wereld of Europa), het gekozen pakket aan dekkingsrubrieken en de gekozen combinatie van verzekerde bedragen. Grofweg ligt de premie tussen € 1 en € 2,50 per verzekerde per dag. Als het onderwatersportrisico of het wintersportrisico meeverzekerd moet worden geldt een toeslag van € 0,50 tot € 1 per verzekerde per dag. Geld en cheques kunnen veelal tot een bedrag van € 500 voor alle verzekerden tezamen worden meeverzekerd tegen een toeslag van ongeveer € 0,50 per dag.

Bijzonderheden
Voor de rubriek bagage geldt meestal een eigen risico variërend van € 50 tot € 100. In geval van diefstal/vermissing moet een verklaring van aangifte bij de politie worden overgelegd.
 
terug

Bagageschaden Europeesche on line melden.
Sinds 2006 is het voor consumenten met een reisverzekering van de Europeesche mogelijk om bagageschaden rechtstreeks te melden via internet, u klikt hier.  

terug


Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over een en ander, neemt u dan gerust even contact met ons op, VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag
bereikbaar

Hier vindt u al onze adresgegevens.


Laatste update: 25/09/2009 18:12.59