VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiële diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar
    Ongevallen

Wat is het nut van een ongevallenverzekering?
Op deze pagina vindt u informatie over ongevallenrisico's in het dagelijkse leven, en hoe een gezellig avondje uit een enorme invloed op uw verdere leven kan hebben.


  

Een ongeval komt altijd onverwacht en het gebeurt razendsnel en eist soms zelfs jonge levens! Een ongeval met blijvend letsel zal uw inkomenscapaciteit sterk kunnen beïnvloeden, of uw mobiliteit ernstig belemmeren. Een verzekering kan deze risico's helaas niet voorkomen, maar wel kan een verzekering de financiële klappen daarvan opvangen. Zodat u bijvoorbeeld uw woning of auto kunt laten aanpassen, of uw inkomensterugval kunt compenseren, want zoals we allemaal weten, voelt vadertje Staat zich daarvoor niet meer zo verantwoordelijk...Goede en slechte afloop

Er gebeuren jaarlijks heel veel ongelukken. Zoals op vakantie, in het verkeer, op het werk, maar ook vaak in en om het huis of bij sport en spel. De kans om bij een ongeval betrokken te raken is dan ook niet gering. Een klein moment van onoplettendheid van uzelf of van een ander en het kan maar zo gebeurd zijn. Meestal loopt het goed af, maar een minder goede afloop is natuurlijk nooit én voor niemand uitgesloten. De financiële gevolgen van zo'n minder goede afloop kunt u soms verhalen op een schuldige drede of (voor een deel) opvangen met een ongevallenverzekering. Dat is een verzekering die ineens een bedrag uitkeert bij overlijden en/of bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een verzekerd ongeval. 

Terug


Thuis, sport en spel
De meeste mensen denken dat de kans op een ongeval het grootst is in het verkeer. Maar die gedachte is onjuist! De meeste ongevallen (zo'n 60%) vinden namelijk plaats in en om huis en bij sport en spel. Daarna komen werk (30%) en verkeer (10%). Logisch, want van de 8.760 uren die een jaar telt, brengt men ongeveer 7.000 uur thuis door.

Terug


Wat zijn de gevolgen van blijvende invaliditeit?
 • Voor werkenden betekent arbeidsongeschiktheid vaak inkomstenderving en het verloren gaan van de carrièremogelijkheden. Minder inkomsten op een moment dat er juist behoefte is aan extra geld.
 • Voor eigen woningbezitters ontstaan dan problemen bij de hypotheeklasten, die immers gebaseerd zijn op het inkomen dat men verdient zolang men goed gezond is.
 • En voor iedereen kunnen er ineens extra kosten om de hoek komen kijken. Bijvoorbeeld om aanpassingen in huis en auto te kunnen doen, voor (andere?) hobby's, of om cursussen te volgen. Of bijvoorbeeld om een bedrijfje te kunnen opstarten om de restcapaciteit nog wel goed te kunnen benutten. Kortom; om het leven toch nog een beetje leuk en leefbaar te houden.

Terug

Voorzieningen in ons land....

"Maar", zult u zeggen, "er zijn toch allerlei voorzieningen in ons land". Dat is waar, maar die voorzieningen staan zoals u weet onder zware druk. Alleen het meest noodzakelijke zal misschien vergoed worden. Bovendien zijn er maxima en soms inkomensafhankelijke beperkingen. En zoals u elke dag weer kunt lezen, is er steeds minder geld beschikbaar voor sociale zekerheid en verwacht de overheid steeds meer dat de burger zijn voorzieningen zélf regelt.
 
Terug

Hoe kunt u dit beter regelen
?
Een ongevallenverzekering is een goede en niet dure oplossing om de financiële gevolgen van een ernstig ongeval op te vangen. De ongevallenverzekering biedt u daarbij een aantal unieke voordelen:

 • Soms een extra hoge uitkering bij ernstige invaliditeit
 • Soms geen premietoeslag voor bepaalde beroepen
 • Soms geen premietoeslag voor motorrijden, sporten en dergelijke
 • Ongevallen als gevolg van ziekte zijn vaak ook gedekt
 • Een kleine premie geeft al een flinke dekking!
 • Want na een verezekerd ongeval keert de polis een bedrag ineens uit!
Terug

Cumulatieve dekking
Hoe ernstiger de invaliditeit des te groter de behoefte aan een extra uitkering. De betere ongevallenverzekering voorziet daarom in deze behoefte met een cumulatieve dekking. Kijkt u maar eens naar onderstaande grafiek wat dat betekent: bij een invaliditeit van 100% keert de ongevallenverzekering 350% uit, dat is 3,5 keer de verzekerde som. De voordelen van dit systeem zijn duidelijk. Ondanks de relatief lage verzekerde sommen (en de daardoor laag blijvende premie!) bent u toch verzekerd van een extra hoge uitkering wanneer die het hardst nodig is: bij ernstige invaliditeit.


De grafiek laat duidelijk zien: bij een hoge mate van invaliditeit ontvangt u een extra hoge uitkering.
Terug

Aanvullende auto-inzittende en motoropzittendendekking
Het risico dat u loopt in het verkeer als bestuurder of een inzittende van een voertuig, als voetganger of als fietser, is uiteraard ook gewoon gedekt op de ongevallenverzekering. Want daarop bent u meestal 24 uur per dag en waar ook ter wereld verzekerd! Maar als u iemand meeneemt in uw (lease) auto, zoals uw buurman of een sportvriend, dan is die inzittende uiteraard niet op uw (gezins)ongevallenpolis verzekerd. Daarom is naast een (gezins)ongevallenverzekering een goede auto-(schade)inzittendenverzekering hoogst verstandig.
Terug

Tandheelkundige kosten
Als een gezinsongevallenverzekering wordt gesloten voor een van de combinaties 1 t/m 4, kunt u de dekking soms uitbreiden met een daguitkering bij ziekenhuisopname of met tandheelkundige kosten. Meestal worden tot een maximaal bedrag per persoon de tandheelkundige kosten vergoed, mits deze kosten zijn veroorzaakt door een op de polis gedekt ongeval. Voor kinderen kan de behandeling om medische redenen op een later tijdstip worden uitgevoerd. Recht op uitkering bestaat in dat geval als de behandeling plaatsvindt voor bijvoorbeeld de 19-jarige leeftijd van de verzekerde. De kosten van vervanging van prothesen vallen meestal niet onder de tandheelkundige kosten.

Terug


Kinderen
De mogelijkheid bestaat om alleen 1 schoolgaand kind of alleen alle kinderen uit het gezin te verzekeren. De praktijk is echter dat men gezien het geringe verschil in premie dan toch liever een gezinsongevallenverzekering sluit. Op een gezins- en kinderongevallenverzekering zijn kinderen verzekerd tot de leeftijd van 21 jaar, ongeacht of zij een beroep uitoefenen. Ongehuwde kinderen die grotendeels dagonderwijs volgen, zijn meeverzekerd tot zij de leeftijd van 28 jaar bereiken, ook als ze –ongehuwd- uitwonend zijn.

Terug


Beroepen
Zeer bijzonder is dat de ongevallenverzekering soms geen verschil maakt in beroepen. Gebruikelijker is dat beroepen worden ingedeeld in gevarenklassen. Een timmerman betaalt dan meer dan een boekhouder. En dat kan grote uiteraard en terecht, flinke verschillen in premie opleveren. Er zijn slechts enkele beroepen die niet zonder meer worden geaccepteerd. Daartoe behoort het beroep van onder andere diepzeeduiker, classificeerder of sloper met springstoffen.

Terug

Welke bedragen kunt u verzekeren
U kunt in feite kiezen voor ieder bedrag dat in uw situatie gewenst is. Hieronder een rekenvoorbeeld:
 
Verzekerde bedragen en voorbeeldpremies
 
 
Volwassenen
Kinderen
Verzekerd bedrag na overlijden door een ongeval
€ 4.540
€ 2.270
Blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval
€ 22.700,-
€ 22.700,-
Maximaal stijgend tot
€ 79.450,-
€ 79.450
Daguitkering Ziekenhuis-opname
€ 11,50
 
Tandheelkundige behandeling
 
 
Geneeskundige kosten (inclusief tandheelkunde)
€ 908
€ 908
 
 
 
Voorbeeldpremies
 
 
Premie voor 2 volwassenen *
€ 6,75
 
Premie voor een Gezin met kinderen*
€ 9,00
 
Premie voor eenoudergezin*
€ 5,63
 
 
*Maandpremie nà maximale korting (-10% va 4 polissen!).
 
Aanvullende dekkingen voor auto-inzittenden, motoropzittende en voor tandheelkundige kosten zijn alleen mogelijk voor de combinaties waar hiervoor de premie is aangegeven.
 
Terug

De pluspunten van deze ongevallenverzekering
 • Keuze uit scherp geprijsde combinaties
 • Standaard cumulatieve dekking 350%
 • Geen medische keuringen
 • Ongeval als gevolg van ziekte is gedekt
 • Aanvullende auto - inzittendendekking is mogelijk
 • Aanvullende motor - opzittendendekking met helm en kledingschade is mogelijk
 • Het aantal kinderen speelt geen rol
 • Geen beperkingen in hobby's of amateursporten
 • Praktisch geen uitsluitingen
Terug

Fiscaliteit: aftrekbaarheid en belastbaarheid

In beginsel zullen de meeste uitkeringen uit een ongevallenpolis onbelast zijn, maar er zijn uitzonderingen. Zo is van belang wie de premie betaalt, u zelf uit privé middelen, of de werkgever, al dan niet via een collectief geregelde verzekering. Bedenk trouwens dat de via de werkgever geregelde dekking meestal alleen maar tijdens het werk geldt, dus niet voor uw vrije tijd en vakantie en ook niet voor uw gezin. Zelf geregeld is dus vaak verstandig! Voor nadere informatie over aftrekbaarheid van de premie en mogelijke belastbaarheid van de uitkering vindt u hier een heldere fiscale toelichting.

Terug

Een (gezin) ongevallenverzekering sluiten?
Wilt u een ongevallenverzekering afsluiten? Klikt u dan hier. Zodra wij uw verzoek daartoe ontvangen, zenden wij u meestal dezelfde dag nog, een aanvraagformulier. Daarna regelen we alles snel, checken de formulieren, verzorgen voorlopige en definitieve dekking en checken en verzenden polis en voorwaarden etcetera. VerbijsterendAdvies.nl is 24 uur per dag bereikbaar via onderstaande media, wij staan graag voor u klaar!
 
Terug
 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over een en ander, neemt u dan gerust even contact met ons op, VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar! Hier vindt u ook al onze adresgegevens.


Terug

 
 

 Laatste update: 25/09/2009 18:12.59