VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiële diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar
            Oldtimer
 
Op deze pagina treft u wetenswaardigheden over de oldtimerverzekering. Lekker toeren met uw klassieker of oldtimer? Dan is een goede verzekering voor uw gouwe ouwe natuurlijk van groot belang. Want al rijdt u nog zo voorzichtig, ook klassiekers staan bloot aan de risico's van het moderne, drukke verkeer. Natuurlijk is het WA-gedeelte verplicht, terwijl u voor cascoschades zelf bepaalt of de waarde van uw oldtimer dat toestaat, dat is een persoonlijke inschatting.
 
 
 

Oldtimerverzekering
De oldtimerverzekering is bedoeld voor auto’s en motoren die een minimum aantal jaren oud zijn, of die uit productie zijn en waarmee bijvoorbeeld niet meer dan 7.500 km per jaar wordt gereden.

De 2 mogelijkheden:
1. Wettelijke Aansprakelijkheid
Voor een gering bedrag heeft u een degelijke WA-verzekering met een dekking van € 2.500.000,-. Alle schade die u aan een ander toebrengt is dan verzekerd.

2. Wettelijke Aansprakelijkheid en volledig casco
Natuurlijk kunt u de verzekering van uw klassieker ook uitbreiden met een volledig-cascoverzekering. U heeft dan ook dekking voor eigen schuldschade door botsen en slippen en schade door vele andere gebeurtenissen zoals diefstal en brand. Bij een cascodekking voor een motor is soms zelfs kledingschade meeverzekerd. Het eigen risico bij cascoschade bedraagt meestal € 135,- per gebeurtenis.

Premieberekening
De premie voor een volledig-cascodekking is afhankelijk van uw schadevrije jaren en de waarde van uw auto of motor. Om de waarde vast te kunnen stellen dient er een taxatie plaats te vinden door een - door verzekeraar erkende - expert. De taxatie hoeft niet elk jaar te gebeuren. Eens per drie jaar is voldoende. De premie wordt vastgesteld aan de hand van het in de premietabel genoemde percentage van de getaxeerde waarde. De premie wordt vermeerderd met de WA-premie.

Aanvullende verzekeringen
Verhaalsrechtsbijstand verzekering: biedt bijstand bij het verhalen van schade op derden en omvat:
Schade aan de auto of motor en waardevermindering. Met name bij oldtimers is dit belangrijk omdat discussie kan ontstaan over de waarde of de reparatieprijs;
Letselschade, kleding- en bagageschade;
Het verkrijgen van smartengeld bij letsel. Verzekeraar zal daartoe onder andere onderzoek doen naar de schuldvraag;
en/of medische of technische Expertise laten verrichten.
Schadeverzekering voor In- of Opzittenden (SVI of SVO). Deze verzekering is een belangrijke aanvulling op de WA-dekking en op bestaande voorzieningen die zijn getroffen (bijvoorbeeld ziekenfonds). Met de SVI of SVO bent u namelijk ook verzekerd als:
Een schade door eigen schuld is ontstaan;
De aansprakelijkheid van de bestuurder of de tegenpartij niet kan worden vastgesteld, waardoor de schade niet verhaalbaar is;
De voorzieningen die zijn getroffen onvoldoende zijn. Op grond van SVI of SVO wordt vergoed:
De werkelijk geleden schade bij overlijden en invaliditeit tot maximaal het verzekerd bedrag;
Schade aan bagage en kleding.

terug

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over een en ander, neemt u dan gerust even contact met ons op, VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag
bereikbaar!

Hier vindt u al onze adresgegevens.

Laatste update: 25/09/2009 18:12.59