VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiële diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

            Leven

Op deze pagina vindt u verzekeringen die afhankelijk zijn van het in leven zijn of juist van het overlijden van de verzekerde persoon. Bij in leven zijn op een al dan niet willekeurig gekozen einddatum, en/of direct na overlijden, zal dan de verzekerde uitkering volgen. Bijvoorbeeld een kapitaal ineens of een periodieke uitkering, een zogenaamde overlevingsrente. Hieronder vindt u relevante informatie over zulke verzekeringsproducten.

De aanleiding
De aanleiding voor zo’n verzekering kan dus heel divers zijn. Bijvoorbeeld het afdekken van financieringsrisico’s zoals een hypotheek of bedrijfsfinanciering. De uitkering bij overlijden zorgt er dan voor dat uw partner en/of kinderen niet onverzorgd achterblijven, door de hypotheek te verlagen met de overlijdensuitkering, kan de partner gewoon in het eigen huis blijven wonen. Of het bedrijf kan op het gemak verkooprijp gemaakt worden, of het management wordt uitgebreid, terwijl de financiële injectie voor rust zorgt. Als dit soort zaken niet goed geregeld is, zal het wegvallen van een “key-man”of 1 inkomen doorgaans desastreuze gevolgen hebben. Zoals het gedwongen moeten verkopen van het eigen huis. Dat kan op een ongelukkig moment zijn, bijvoorbeeld als de hypotheekrente zich op een hoog nivo bevindt, want dan zullen er niet zoveel kopers zijn die de financiering rondkrijgen?!

terug

Ondernemersrisico’s, nabestaandenvoorziening, studie kinderen of eerder stoppen met werken
Maar denk ook aan ondernemersrisico’s en inkomensrisico’s in het algemeen met betrekking tot nabestaanden. Voor de uitkering bij leven, kunt u denken aan studie voor de kinderen, eerder kunnen stoppen met werken, het aflossen van de hypotheek enzovoorts.  Natuurlijk kunt u ook sparen zonder verzekeringsmantel, maar dan ontbreken de verzekeringsaspecten, zoals het overlijden of het arbeidsongeschikt raken. Hieronder vindt u wat relevante informatie betreffende het opbouwen van vermogen via een verzekeringspolis, en aanverwante verzekeringsaspecten.
 
terug


Unit-Linked verzekering (beleggingsverzekeringen)
De Unit-Linked verzekering is een levensverzekering, waarbij het bij leven en/of overlijden verzekerde kapitaal niet in euro's, maar in andere eenheden (units) worden belegd. De units of participaties vertegenwoordigen een aandeel in een veelal groter scala van al dan niet beurs genoteerde beleggingsfondsen. Vaak zijn het niet-beursgenoteerde huisfondsen van verzekeraars, maar soms zijn het juist wel beursgenoteerde fondsen, bijvoorbeeld van grootbanken of belegggingshuizen zoals Robeco, Palladyne of Insinger de Beaufort.

terug

Traditioneel van aard
De unit-linked-verzekering komt in beginsel in alle vormen van levensverzekering voor, zoals slechts uitkerende bij leven, en/of ook bij eerder overlijden. In tegenstelling tot de hieronder beschreven Universal Life verzekering, is de actuariële techniek van de unit-linked-verzekering traditioneel van aard. De premie voor de overlijdensrisicoverzekering  wordt dus niet op leeftijdsafhankelijk tarief onttrokken aan uw polisdepot, en u zult dus minder uitgebreide informatie over kosten, beleggingen en onttrekkingen ontvangen van deze verzekeraar.

terug


De Universal-Life-/Unit Linkedverzekering
De Universal-Life-/Unit Linkedverzekering (of UL2) is als modernere verzekeringsvorm medio jaren 80 geïntroduceerd in Nederland. De premies van een Universal-Life-/Unit Linkedverzekering worden na kostenaftrek belegd in eenheden van een of meer door de verzekeraar aangeboden beleggingsfonds. Vaak kan de verzekeringnemer uit verschillende beleggingsfondsen kiezen. Het later switchen van beleggingsfonds is doorgaans niet kosteloos. De verzekeringnemer loopt (positief en negatief) het beleggingsrisico. De premies voor het overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheid worden meestal onttrokken aan de poliswaarde, en u ontvangt daarvan periodiek financiële verslaglegging. Het lijkt dus sterk op een beleggingsrekening, maar dan met een verzekeringsjas erom heen.

terug

Premie
De premiehoogte van de Universal-Life-/Unit Linkedverzekering is afhankelijk van de gekozen vorm van levensverzekering, van de polis-, fonds- en verzekeringskosten en van gestelde doelen. Hoe hoger de eindwaarde moet zijn om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen, des te meer premie geïnvesteerd zal moeten worden. Maar een heel belangrijke factor is uiteraard ook de keuze van beleggingsfondsen. Als u in het begin wat meer beleggingsrisico durft te nemen, zal een verwachting van 7% gemiddeld rendement uiteraard minder inleg van premie eisen, dan het beleggen in een risicoloos depositofonds waar gemiddeld maar amper 4 % realiseerbaar blijkt. De premie kan zowel in euro's als in units zijn uitgedrukt. In het laatste geval zal de premie fluctueren met de koers van de units. Het meest gebruikelijk is in euro’s; in  de Universal-Life-/Unit Linkedverzekering kan de verzekeringnemer altijd beslissen meer of minder premie te gaan betalen, tenzij de verpanding aan een hypothecair geldverstrekker uw vrijheid daarin beperkt heeft.

terug


Bijzonderheden van de UL2-verzekering
De fluctuerende waarde van de unit wordt periodiek bekend gemaakt en o.a. in vakbladen gepubliceerd. Bij verhoging van het overlijdensrisico en/of arbeidsongeschiktheid gelden gezondheidswaarborgen en dan geldende premie.
 
terug

VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar! Hier vindt u ook al onze adresgegevens.

Laatste update: 25/09/2009 18:12.59