VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

                            Gezondheid

Op deze pagina vindt u verzekeringsvormen rondom het menselijk welzijn. Dan kunt u denken aan WAO-verzekeringen, ziektekosten, ongevallen en overlijdensverzekeringen. Omdat niemand de toekomst met zekerheid kan voorspellen, en een goede gezondheid het grootste bezit is, leeft u dus gezond. En voor als er toch iets mis gaat, dan heeft u gekozen voor een verzekering die de financiŽle klappen opvangt. Want meer dan dat, kan zo'n verzekering helaas niet bieden...


Ziektekostenverzekering

Deze verzekering dekt geheel of ten dele de kosten van medische behandeling van de verzekerden. Per verzekeraar verschilt de omvang van de dekking enorm. Sommige verzekeraars dekken bijvoorbeeld ook de kosten van bepaalde therapieŽn, zoals alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandeling. Bij andere verzekeraars zijn dergelijke behandelingen gemaximeerd (in bedrag of aantal) of in het geheel niet gedekt. Laat u dus niet leiden door de prijs, maar kijk naar de verzekeringsvoorwaarden! Vanaf 2006 is er de nieuwe basisdekking voor iedereen, de aanvullingen op de basis kiest u zelf. De belastingdienst zal toeslagen toekennen, of u daarvoor in aanmerking kunt komen, dat vindt op hier.

terug

Europese Gezondheidspas de 'EHIC' *tip

Met de Europese Gezondheidspas, oftewel een European Health Insurance Card (EHIC) kunt u eenvoudig uw recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in landen die vallen binnen de EER aantonen. Deze kaart kan gratis aangevraagd worden via www.ehic.nl. Natuurlijk blijft het verstandig een aanvullende reisverzekering te sluiten als u op pad gaat, want daar kunnen bijvoorbeeld de niet onder uw ziektekosten verzekerde kosten van dure medicijnen wellicht juist wel onder vallen, en wis de hulp bij steeds vaker en steeds omvangrijker calamiteiten niet uit. Want de opwarming van de aarde eist zijn tolgeld! De reisverzekeraar heeft ook een '' kennisbank' om u te adviseren bij onverwachte opnames in betrouwbrae ziekenhuizen en bij vertrouwde medici etcetera!!

Rubrieken en eigen risico
De verzekerde heeft een grote vrijheid in het kiezen van verzekerde rubrieken (bijv. wel of niet alternatief genezen meeverzekeren) en het eigen risico.
 
terug

Premieberekening
De premie is afhankelijk van de leeftijd van de volwassen verzekerden, het aantal meeverzekerde kinderen, de dekking, de verzekerde klasse en het eigen risico. De premie wordt meestal per verzekerde vastgesteld, waarbij de premie voor kinderen aanzienlijk lager ligt of zelfs gratis is.
 
terug

Gezondheidsverklaring en slecht schadeverloop
Vrijwel altijd vraagt de verzekeraar een gezondheidsverklaring. (Zelfs als er een acceptatieplicht geldt; dit om te beoordelen of het risico herverzekerd moet worden.) De verzekering kan door verzekeraars  niet op grond van het schadeverloop worden beŽindigd, tenzij zou blijken dat u bij de aanvraag bestaande kwalen en/of gebreken heeft verzwegen.
 

terug

Standaardpakketpolis
Voor degenen die een hoger risico vormen (op grond van bijv. leeftijd of gezondheid) geldt een speciale verzekering, de Standaardpakketpolis. Deze kent geen keuzevrijheid qua dekkingen of dekkingsrubrieken, het betreft namelijk een met het ziekenfonds vergelijkbare dekking en praktisch gesproken is er een acceptatieplicht voor de verzekeraar.
 
terug

De nieuwe wet op arbeidsongeschiktheid WIA 
De overheid heeft voor 1 januari 2006 een compleet nieuwe wetgeving met betrekking tot het risico van arbeidsongeschikt worden ingepland. Op deze site van het Ministerie van SZW, vindt u alle relevante details. Duidelijk is in ieder geval dat er sprake is van forse versoberingen, en dat u zo maar 25% of meer in inkomen kunt terugvallen! U doet er dus goed aan om uzelf goed bij te verzekeren, want vadertje staat trekt zich -mede onder druk van Europese regelgeving- steeds verder terug!  

terug


VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar, maak hier een afspraak voor hoogstpersoonlijk advies bij u thuis, bij u op de zaak of bij ons op kantoor! 

> Hier vindt u ook al onze adres- en overige relevante gegevens.


Laatste update: 25/09/2009 18:12.59