VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

 

Execution only NIET afdwingbaar bij kleine 2e hypotheek ( €17.000)

Consument vordert dat de Bank haar de mogelijkheid biedt de verhoging van de hypothecaire geldlening op basis van ‘execution only’ te realiseren. De verhoging van de geldlening met € 17.000,- leent zich volgens Consument voor ‘execution only’. Consument heeft eerder advieskosten betaald en deze verhoging is een voortvloeisel uit het vorige advies. De advieskosten zijn volgens Consument onredelijk hoog.

De Commissie oordeelt dat de Bank op grond van haar beleidsvrijheid bij een (substantiële) wijziging van een hypothecaire geldlening advies verplicht mag stellen en daarvoor advieskosten in rekening mag brengen.

Advieskosten

De stelling van Consument dat de advieskosten van € 1.250,- (dan wel € 1.000,- met korting van de Bank) onredelijk zijn, volgt de Commissie niet. Vaststaat dat Consument bij de eerste verhoging (uit coulance van de Bank) gebruik heeft kunnen maken van het “compact advies”, terwijl zij daar volgens de voorwaarden geen recht op had nu deze verhoging een consumptief doel had en niet, zoals vereist, werd aangewend voor een verbouwing of verbetering van de woning.

Daarbij merkt de Commissie nog op dat het haar niet onredelijk voorkomt dat de Bank in totaal een bedrag van € 1.450,- in rekening brengt voor twee adviesgesprekken aangaande de verhogingen van de geldlening van Consument.

Beslissing

De Commissie wijst de vordering van consument af.


Bron: Kifid
DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 01/05/2019 11:56.01