VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

RUIM 50% inkomen voor vaste lasten !!

Nibud stelt vast in hun Rapport Vaste Lasten 2019 dat huishoudens in 2019 meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan de vaste lasten. Onder vaste lasten verstaat het Nibud uitgaven aan: huur/hypotheek, gas, elektriciteit, water, lokale lasten, telefoon, televisie, internet, verzekeringen, onderwijs, kinderopvang en vervoer. In de afgelopen tien jaar is volgens het Nibud niet eerder zo’n groot deel van het budget opgegaan aan de vaste lasten.

Enkele cijfers uit het rapport zijn:

  • Een huishouden met een modaal inkomen en een gemiddelde huur is net iets meer dan 55% van het netto inkomen aan de vaste lasten kwijt. Iemand op bijstandsniveau net iets meer dan 50%.
  • Hoe hoger het inkomen, hoe lager het aandeel dat op gaat aan de vaste lasten. Zo is een huishouden met een inkomen van 1,5 keer modaal en een gemiddelde hypotheek, net iets minder dan 45% van zijn inkomen kwijt aan de vaste lasten. Tien jaar geleden lagen deze percentages gemiddeld 5% lager dan nu.

Voor woningeigenaren lijkt deze stijging in vaste lasten de laatste vijf jaar echter niet op te zijn gegaan. De oorzaak hiervoor moet worden gezocht in de daling van de hypotheekrente in deze periode. Weliswaar zijn de consumenten de rente aanmerkelijk langer gaan vastzetten, maar is de hoogte van de hypotheekrente sinds 2015 flink gedaald. Zo is voor de leeftijdsgroep 30 tot 45 jaar de gemiddelde hypotheekrente gedaald van 3,0% naar 2,4%....

BRON: NIBUD 15APR2019 DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 19/04/2019 13:23.30