VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

BTW op nieuwbouwwoning dankzij zonnepanelen ook deels aftrekbaar!

 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X recht heeft op teruggaaf van een deel van de BTW die op de woning drukt. Door de plaatsing van zonnepanelen krijgt ook het dak namelijk een deels zakelijke functie.

X laat geïntegreerde zonnepanelen op zijn nieuwbouwwoning plaatsen. In verband met de bouw van de woning wordt € 70.577 aan BTW in rekening gebracht aan X + in verband met de zonnepanelen € 3.215. In zijn BTW aangifte verzoekt X om teruggaaf van de BTW op de zonnepanelen, onder verrekening van € 160 in verband met de levering van de energie. De inspecteur staat slechts aftrek toe van 1/3e deel van de BTW op de zonnepanelen. In geschil is of X recht heeft een hogere teruggaaf door een gedeeltelijke BTW-aftrek van de bouwkosten van de woning.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt vast dat een deel van het dak van de woning voor belaste activiteiten wordt gebruikt, zodat de woning ook een zakelijke functie heeft gekregen. Vervolgens merkt de rechtbank op dat, om het recht op aftrek vast te stellen, een berekening op basis van het aantal m² van de woning die voor belaste prestaties worden gebruikt, een redelijke benadering van het werkelijk gebruik is. Bij het vaststellen van de breuk gaat de rechtbank voor de noemer uit van het oppervlak van de zonnepanelen (43 m²) en voor de teller van het totale oppervlak: 376 m² (totale woonoppervlakte van 214 m² en totale oppervlakte dak van 162 m²). Omdat de rechtbank van mening is dat de zonnepanelen voor 1/3e deel zakelijk worden gebruikt, wordt nog een aanvullende btw-aftrek van € 2.691 aan X verleend. Uit het voorgaande volgt een vooraftrek met betrekking tot de bouwkosten van (43/376 X 1/3 X € 70.577 =) € 2.691.

Lees ook het thema Recht op aftrek van de btw; wanneer en hoeveel?

BRON: KLUWER 11 april 2019 DeHypothekenMakelaar.nl

  [Uitspraak] Rb. Zeeland-West-Brabant, 29-03-2019, nr. BRE - 17 , 7516

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

 Laatste update: 14/04/2019 12:00.27