VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

 

Bank heeft informatie-zorgplicht ook naar ex.

Het is, aldus minister Hoekstra in antwoord op Kamervragen, van belang dat consumenten, voorafgaand aan het definitief maken van een echtscheidingsconvenant, goed uitzoeken of de achterblijvende ex-partner de hypotheeklasten kan dragen. "Als dit niet het geval is", schrijft Hoekstra, "zal een kredietverstrekker niet instemmen met het ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrekkende partner. Indien de kredietverstrekker in een dergelijk geval met de hand over het hart zou strijken, zou dit tot overkreditering leiden en dit is wettelijk niet toegestaan. Andere betrokken partijen bij een echtscheiding zoals advocaten en notarissen kunnen uiteraard ook een rol spelen en kunnen hun klanten wijzen op het belang om ook hypotheekadviseur of de kredietverstrekker op tijd bij echtscheidingsplannen te betrekken."

Het ontslaan van de hoofdelijke aansprakelijkheid van één van de twee partners betekent dat de volledige hypotheekschuld door de achterblijvende partner moet worden betaald. Een kredietverstrekker, aldus Hoekstra, zal hier alleen aan meewerken als de achterblijvende partner deze (extra) hypotheeklasten kan dragen.

De minister vindt verder "het opnemen van een uiterlijke termijn waarna de hoofdelijke aansprakelijkheid vervalt niet verantwoord. Ook na het aflopen van een dergelijke termijn moet de betaalbaarheid van de hypotheeklasten geborgd zijn en zal de kredietverstrekker niet in (kunnen) stemmen met het ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid als het inkomen van de betalende ex-partner onvoldoende is.

"De kredietverstrekker is weliswaar geen partij bij een echtscheiding, maar beoordeelt wel of na een ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid een houdbare financiële situatie gecreëerd kan worden. Mijn beeld is dat kredietverstrekkers hierbij voldoende gebruikmaken van de mogelijkheden tot maatwerk. Na een eerdere oproep in reactie op vragen van uw Kamer en tijdens bijeenkomsten van het Platform Hypotheken zijn geen knelpunten rondom maatwerk bij echtscheiding geconstateerd. Ik zie op dit moment onvoldoende aanleiding om dit nogmaals tijdens het Platform Hypotheken te bespreken. Om goed de vinger aan de pols te kunnen houden, zal ik voor de volgende bijeenkomst van het Platform opnieuw uitvragen of partijen knelpunten ervaren op het gebied van echtscheidingen en hypotheekverstrekking".

De Kamervragen werden gesteld na een uitzending van het consumentenprogramma Radar. Daarin vertelde enkele vrouwen dat de bank niet instemde met ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid ondanks echtscheidingsconvenanten waarin hun mannen alle kosten voor het huis voor hun rekening nemen.

Radar: "Als je niet ontslagen wordt uit hoofdelijke aansprakelijkheid, kan dit grote financiële gevolgen hebben. Als de achterblijver de hypotheeklasten niet betaalt, klopt de bank bij jou aan. En wie kan tegelijkertijd de woonlasten betalen van zijn nieuwe woning en zijn oude huis? Ook gaat het fiscaal mis met de hypotheekrenteaftrek."

Brieven (ook) naar een ander adres versturen als de klant hier om vraagt

Een van de vrouwen zei dat de bank weigert correspondentie ook naar haar nieuwe adres te sturen. Hoekstra vindt dat de bank hier te kort schiet: "Bij de wettelijke bepalingen over de hypothecaire kredietovereenkomst voor consumenten zijn bepaalde informatieverplichtingen van de kredietgever jegens de consument opgenomen, ter voldoening van de zorgplicht van de kredietgever en ter bescherming van de consument. Er zijn geen specifieke wettelijke regels die kredietverstrekkers verplichten (of verbieden) om brieven naar twee verschillende adressen te sturen na een echtscheiding. In het kader van deze informatieverplichting mag van de kredietverstrekker worden verwacht dat hij de klant centraal stelt en de brieven (ook) naar een ander adres verstuurt als de klant hier om vraagt."

BRON: VVP / MinFinLaatste update: 31/10/2018 10:55.51