VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Verborgen gebreken en hennepkwekerij…

Is de (kortstondige) aanwezigheid van een hennepkwekerij in een woning kort voor de verkoop als een ernstig gebrek aan te merken op grond waarvan de verkoper een mededelingsplicht heeft? Non-conformiteit koopwoning (artikel 7:17 BW)?

De kantonrechter oordeelt dat (kortstondige) aanwezigheid van een hennepkwekerij niet direct een mededelingsplicht heeft.

Zodra door de hennepkwekerij ernstige gebreken aan de woning zijn ontstaan die een normaal gebruik van de woning in de weg staan, dan moet de verkoper daarvan mededeling doen. Ten aanzien van één gebrek (doorgebrande groepen in de meterkast) oordeelt de kantonrechter dat sprake is van een gebrek dat een normaal gebruik van de woning in de weg staat, aangezien daardoor een brandgevaarlijke situatie in de woning is ontstaan.

Mededelingen gevraag en ongevraagd

De kantonrechter stelt voorop dat bij de koop van een woning het niet zo is dat elke onvolkomenheid aan de woning maakt dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt. Bovendien hoeft een verkoper niet uit eigen beweging elke onvolkomenheid te melden, MAAR - als hem ernaar wordt gevraagd - mag hij daarover geen onjuiste mededelingen doen. Gaat het om ernstige gebreken die een normaal gebruik van de woning in de weg staan, dan moet de verkoper - indien hij daarvan op de hoogte is - daarover in het algemeen ook ongevraagd mededelingen doen.

Bron: Rechtspraak.nl / Fintool

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 26/10/2018 12:02.48