VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

NHG VERRUIMT ACCEPTATIECRITERIA VOOR 57+

Mensen die minder dan tien jaar van hun pensioendatum verwijderd zijn, kunnen binnenkort makkelijker een hypotheek krijgen door de verruiming van acceptatiecriteria via Nationale Hypotheekgarantie. Banken mogen een nieuw toetsingskader gebruiken om te berekenen of de lasten van een hypotheek te dragen zijn. De standaard manier van toetsen gaat ervan uit dat u de hele hypotheeksom via een annuïteiten hypotheek aflost. Maar als u een (gedeeltelijk) aflosvrije hypotheek heeft, dan betaalt u alleen rente en geen aflossing. Uw werkelijke lasten, het bedrag dat u maandelijks aan de bank betaalt, zijn in dat geval veel lager dan de fictieve lasten waar de standaard toets mee rekent. Wegwijs legt het hieronder duidelijk uit. 

Bent u 57 of ouder en wilt u verhuizen? Dan is een geldverstrekker verplicht om uw maximale hypotheek te baseren op uw pensioeninkomen. Voor veel mensen daalt het maandelijkse inkomen echter na pensionering. Daardoor voldoen ze ineens niet meer aan de inkomenseis voor de gewenste hypotheek. Zelfs niet als ze al jaren probleemloos hun huidige hypotheek kunnen betalen.

Hoge hypotheeklasten

Het komt ook voor dat ouderen zeer hoge hypotheeklasten betalen, maar die lasten niet kunnen verlagen. De inkomenseis verhindert dat ze een nieuwe, veel goedkopere hypotheek kunnen afsluiten. Die onbegrijpelijke paradox is met de nieuwe regels opgelost.

Geldverstrekkers hebben de mogelijkheid gekregen om een hypotheek te verstrekken op basis van de werkelijke maandlasten, in plaats van de normale toetsingsnormen. Die oplossing is het resultaat van overleg tussen de gezamenlijke geldverstrekkers, de overheid en het Waarborgfonds Eigen Woning dat de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) uitgeeft.

Alleen voor hypotheken met NHG

De geldverstrekkers werken mee aan maatwerkoplossingen voor ouderen, omdat de hypotheken gegarandeerd worden door de NHG. Dat betekent ook dat de maatwerkoplossing alleen geschikt is voor hypotheken tot het maximumbedrag dat met NHG beschikbaar is (Dit jaar 265.000 euro). Door deze nieuwe manier van toetsen en de garantiestelling van NHG wordt de leencapaciteit van deze groep op een verantwoorde manier verhoogd, waardoor zij alsnog naar een nieuwe woning kunnen doorstromen. 

Vanaf 17 juni 2018 kunt u een hypotheek met NHG sluiten waarbij gekeken wordt naar uw werkelijke lasten. Om voor deze werkelijke lasten toets in aanmerking te komen dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient u de rente voor langere periode vast te zetten.

Doorstroming 

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren is verheugd met de nieuwe mogelijkheid tot maatwerk en verwacht ook dat er meer doorstroming plaatsvindt. Als ouderen makkelijker naar een levensloopbestendige woning kunnen verhuizen, dan hebben starters meer kansen om naar een eengezinswoning te verhuizen.

BRON: WEW / 26 april 2018 Redactie Vastgoed

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 27/04/2018 14:38.43