VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Herkeuring WIA 2018 van 100% AO naar < 35% AO ?!

In het Regeerakkoord is voorgesteld dat voor personen die in de toekomst de WIA in stromen scherper zal worden gekeken naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat het arbeidsongeschiktheidscriterium (de ‘toegangseis’) in de WIA wordt aangescherpt.
Dat schrijft minister W. Koolmees in een Kamerbrief.

Uit een steekproef onder 170 personen die arbeidskundig volledig arbeidsongeschikt (WGA 80-100) zijn dat 9% van hen minder dan 35% arbeidsongeschikt zou zijn bij aanpassing van het criterium op de wijze zoals dat in het Regeerakkoord staat. Dat betekent dat zij niet in aanmerking zouden komen voor een WIA-uitkering.

Criteria

De exacte uitwerking van de aanscherping van het arbeidsongeschiktheids-criterium ligt echter nog niet vast.

Sociale partners

Over de concrete uitwerking van de voorstellen op het complexe dossier van ziekte en arbeidsongeschiktheid gaat de minister graag in gesprek met sociale partners en veldpartijen.

Uitwerking

Het kabinet wil zo komen tot een invulling van de voorstellen die op draagvlak kan rekenen in de samenleving en die rechtvaardig, werkbaar en effectief is. De minister hoopt in het voorjaar met nadere informatie rondom de uitwerking van de voorstellen in het Regeerakkoord op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid te komen.


Bron: Fintool / Rijksoverheid

VerbijsterendAdvies.nl

https://www.fintool.nl/shared/gfx/docs/pdf.pngHerkeuring WIA

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer   der Staten-Generaal

Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA

Datum 14 februari 2018

Betreft Toegang WIA-uitkering Onze referentie 2018-0000022491

Naar aanleiding van een artikel in Trouw1 heeft de heer Van Dijk (SP) een brief gevraagd over het voorstel in het Regeerakkoord dat het arbeidsongeschiktheidscriterium in de WIA aanpast.

In het Regeerakkoord is voorgesteld dat voor personen die in de toekomst de WIA in stromen scherper zal worden gekeken naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat het arbeidsongeschiktheidscriterium (de ‘toegangseis’) in de WIA wordt aangescherpt. Momenteel ben ik bezig met de uitwerking van dit voorstel.

Zoals ik heb aangegeven in de schriftelijke antwoorden2 naar aanleiding van vragen tijdens de begrotingsbehandeling, bleek uit een steekproef onder 170 personen die arbeidskundig volledig arbeidsongeschikt (WGA 80-100) zijn dat 9% van hen minder dan 35% arbeidsongeschikt zou zijn bij aanpassing van het criterium op de wijze zoals dat in het Regeerakkoord staat. Dat betekent dat zij niet in aanmerking zouden komen voor een WIA-uitkering.

De exacte uitwerking van de aanscherping van het arbeidsongeschiktheids-criterium ligt echter nog niet vast. In mijn brief3 van 15 januari 2018 heb ik aangegeven dat het kabinet over de concrete uitwerking van de voorstellen op het complexe dossier van ziekte en arbeidsongeschiktheid graag in gesprek wil met sociale partners en veldpartijen. Het kabinet wil zo komen tot een invulling van de voorstellen die op draagvlak kan rekenen in de samenleving en die rechtvaardig, werkbaar en effectief is. Ik verwacht u later dit voorjaar verder te kunnen informeren over de uitwerking van de voorstellen in het Regeerakkoord op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

1 https://www.trouw.nl/samenleving/kunt-u-op-een-fiets-passen-dan-bent-u-niet-arbeidsongeschikt-~add0027d/

2 Kamerstukken II, 2017 – 2018, 34775-XV, nr. 88Laatste update: 15/02/2018 12:18.17