VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Toch recht op partnerpensioen ondanks niet aangemelde partner

In de onderhavige zaak bij Rechtbank Gelderland wil de partner van een overleden werknemer aanspraak maken op het partnerpensioen. De pensioenuitvoerder stelt dat GEEN aanspraak kan worden gemaakt op het partnerpensioen omdat de partner niet als zodanig bij de pensioenuitvoerder bekend stond.

Er was volgens de pensioenuitvoerder niet voldaan aan de aanmeldplicht die (indirect) volgde uit het pensioenreglement. Die aanmeldplicht vloeide volgens de pensioenuitvoerder voort uit de algemene informatieverplichting en het partnerbegrip, beide opgenomen in het pensioenreglement. De pensioenuitvoerder voert aan dat in het reglement is opgenomen dat de deelnemer verplicht is alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die de pensioenuitvoerder nodig acht voor een goede uitvoering van het reglement. Daarnaast volgt uit het partnerbegrip dat alleen de deelnemer bij leven kan aantonen dat er sprake is van een partner. En dit is niet gebeurd toen de deelnemer in leven was.

De rechtbank concludeert echter dat het reglement geen expliciete aanmeldingsplicht bevat en dat de informatieplicht zodanig ruim is omschreven dat daarin ook geen aanmeldingsplicht kan worden gelezen. Daarbij is het volgens de tekst van het reglement voldoende dat sprake is van een notarieel samenlevingscontract om aan het partnerbegrip te voldoen.


De pensioenuitvoerder voert aansluitend aan dat de deelnemer had moeten begrijpen dat hij zijn partner had moeten aanmelden door de tekst ‘geen partner bekend’ op de jaarlijks verstrekte UPO.

De Rechtbank gaat echter in haar oordeel hier niet in mee met de pensioenuitvoerder. Enkel een officiële toelichting op het pensioenreglement kan een rol spelen bij de uitleg van datzelfde reglement. De Rechtbank oordeelt dat de partner een partnerpensioen toekomt, verschuldigd door de pensioenuitvoerder.

De werkgever kon volgens de Rechtbank geen melding maken van het feit dat de deelnemer een partner had, ook al had de werkgever volgens de pensioenovereenkomst een verplichting om informatie te verstrekken. De werkgever is daarbij niet gehouden om op actieve wijze informatie bij zijn werknemers in te winnen. Het niet aanmelden van de partner bij de pensioenuitvoerder kan volgens de Rechtbank niet worden toegerekend aan de werkgever.

BRON: FA / (Rechtbank Gelderland, 6 september 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:5566)

DePensioenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 09/12/2017 11:22.10