VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

WAM uitsluitingen wel en niet toegestaan

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is in het leven geroepen met als doel het beschermen van verkeersslachtoffers. De wet regelt onder meer een wettelijke verzekeringsplicht voor bezitters van een motorrijtuig.

Daarnaast is er in de WAM geregeld dat een benadeelde bij een verkeersongeval zich direct kan wenden tot de verzekeraar van de betreffende auto. De verzekeraar mag zich ten opzichte van een benadeelde slechts op enkele specifieke uitsluitingen beroepen.

Toegestane uitsluitingen

De toegestane uitsluitingen volgens de WAM staan genoemd in de wet:

  • Wanneer de verzekerde auto is gestolen en de dief veroorzaakt hier vervolgens schade mee, dan hoeft de verzekeraar niet uit te keren.
  • Schade aan vervoerde zaken. Materiële zaken die met het verzekerde motorrijtuig vervoerd worden vallen niet onder de werking van de WAM en mogen dus van de verzekering worden uitgesloten.
  • Schade aan de bestuurder. De bestuurder van het verzekerde voertuig kan geen aanspraak maken op de WAM verzekering om zijn eigen schade vergoed te krijgen.
  • Schade door deelname aan ‘snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of wedstrijden’ mag ook van de WAM dekking worden uitgesloten.

Slachtoffers van een verkeersongeval waarbij een gestolen auto betrokken is mogen niet in de kou komen te staan. Hetzelfde geldt wanneer de eigenaar van de auto zijn verzekeringsplicht niet is nagekomen. Ook hierin heeft de WAM voorzien. Met de invoering van de WAM is ook het Waarborgfonds Motorverkeer opgericht. In de genoemde situaties kunnen de slachtoffers zich tot het Waarborgfonds wenden om te proberen hun schade vergoed te krijgen.

Voor schade aan vervoerde zaken en schade aan de bestuurder geldt dat er standaard verzekeringsoplossingen beschikbaar zijn in de markt. Voor georganiseerde wedstrijden met motorrijtuigen is dit wat minder standaard, maar wel mogelijk.

Niet toegestane uitsluitingen

Behalve de hiervoor behandelde toegestane uitsluitingen hanteren verzekeraars ook andere uitsluitingen op WAM verzekeringen die zij aanbieden. Hiervoor geldt dus dat verzekeraars zich jegens de benadeelde niet op deze uitsluitingen mag beroepen. Het uitgangspunt vanuit de WAM in deze gevallen is dat het slachtoffer altijd schadeloos gesteld moet worden door de verzekeringsmaatschappij waar de auto verzekerd is. Het is de verzekeraar wel toegestaan om de uitgekeerde schade vervolgens te verhalen op de verzekerde en dat gebeurt dan ook.

Een bekend voorbeeld van een niet toegestane WAM uitsluiting is de alcoholclausule. Chauffeurs die de fout in zijn gegaan en schade hebben veroorzaakt met een slok op, kunnen hiermee te maken krijgen. Wanneer de verzekeraar de alcoholclausule op de polis heeft toegevoegd dan zal bij een schade waarbij alcohol in het spel is weliswaar de schade aan het slachtoffer worden vergoed, maar de verzekeraar zal de uitkeringen verhalen op de verzekerde.

Een ander voorbeeld van een niet toegestane WAM uitsluiting is de uitsluiting ten aanzien van een onbevoegd bestuurder van het voertuig. Wanneer een bestuurder zonder geldig rijbewijs schade veroorzaakt met een verzekerd motorrijtuig dan zal de verzekeraar wel uitkeren maar vervolgens verhaal plegen.

Bron: De Vereende (voorheen RIALTO) / VVP

VerbijsterendAdvies.nl http://www.vvponline.nl/content/news/toegestane-en-niet-toegestane-wam-uitsluitingen-partnercontent-de-vereende?mid=lKOWpm9ll2SY

 Laatste update: 17/11/2017 11:16.12