VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Scheiden? Denk dan ook aan verzendhuis kredieten!

De Geschillencommissie BKR Bureau Krediet Registratie heeft een uitspraak gedaan over een BKR registratie, waarbij betrokkene een betalingsachterstand registratie kreeg wegens een betalingsachterstand van diens ex-partner.

De basis van het bezwaar van betrokkene is dat hij niet de persoon is die de bestelling heeft gedaan, niet de goederen van de bestelling heeft ontvangen en daarvan heeft genoten, maar de prijs voor de bestelling wèl de vordering van de deelnemer is waarvoor betrokkene uiteindelijk is geregistreerd in het CKI. Uit alle stukken is gebleken dat dit door betrokkene geschetste beeld juist is.

'Oud contract'

Deze situatie is ontstaan doordat de betrokkene in het verleden een contractuele relatie is aangegaan met de deelnemer op basis waarvan goederen konden worden besteld op afbetaling. Betrokkene was daardoor hoofdelijk mede-aansprakelijk voor betaling. Nadat betrokkene en zijn ex-vrouw waren gescheiden van echt, is de betreffende contractuele relatie niet geëindigd, en bleef het voor de ex-vrouw mogelijk goederen te bestellen met gebruikmaking van die gegevens. Gebleken is dat de ex-vrouw dat ook in dit geval heeft gedaan, dat zij de bestelling heeft ontvangen en dat correspondentie over de schuld later ook via haar adres heeft plaatsgehad waar betrokkene toen niet woonachtig was.

Uit het voorgaande trekt de Commissie de conclusie dat de registratie in kwestie misschien wel reglementair juist is, maar in de gegeven omstandigheden geen stand kan houden omdat deze disproportioneel is voor de betrokkene in verhouding tot het doel dat de registratie dient.

Ex-vrouw

De vordering in kwestie is ontstaan door een aankoop van de ex-vrouw van goederen waarvan uitsluitend de ex-vrouw het gebruik en genot heeft gehad. Betrokkene was daarvan niet op de hoogte en ook latere correspondentie van de deelnemer onttrok zich aan zijn zicht. Zou de registratie ongewijzigd worden gehandhaafd dan zou deze het verkeerde beeld geven dat betrokkene een wanbetaler is vis à vis de deelnemer en daarvan kan niet worden gesproken gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval.

Beslissing

De registratie van het verzendhuis dient te worden ingetrokken.

LET OP: dit artikel is eigenlijk alleen geschreven mbt BKR-achterstand, MAAR niet geheel onbelangrijk is dat een verzendhuis of wat dan ook, zich zal kunnen blijven beroepen op een hoofdelijke mede-aansprakelijkheid, zolang (!) die niet werd ontbonden door een schriftelijk bericht aan die instantie !!  Als er dus wel iets (?) zou kunnen lopen waar beiden tekenden voor hoofdelijke aansprakelijkheid, dan maar snel afmelden daar, ofwel scheiding melden en hoofdelijkheid afmelden ! Desnoods BKR opvragen ter controle ! https://www.bkr.nl/consumenten/opvragen-gegevens/kies-uw-product/

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: BKR

* Voor de praktijk kan het zinvol zijn een uittreksel bij het BKR op te vragen om 'lopende kredieten' alsnog op 1 naam te laten zetten, dan wel geheel te blokkeren.

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 14/11/2017 12:51.08