VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Kostendelersnorm PW naar letter van de wet uitgelegd

De kostendelersnorm geldt ook voor een meervoudig gehandicapt, zorgafhankelijk iemand. Dat bevestigt de Centrale Raad van Beroep.

De persoon in kwestie woont samen met vijf andere personen (ouders en zussen). Onder de Participatiewet (die de Wet werk en bijstand op 1 januari 2015 heeft vervangen) is zijn bijstand verlaagd naar 490 euro per maand.

De Raad: "Met de invoering van de kostendelersnorm heeft de wetgever rekening willen houden met de schaalvoordelen, die groter zijn naarmate er meer kostendelende medebewoners zijn. De wetgever heeft dit rechtstreeks in de toepasselijke bijstandsnorm tot uitdrukking willen laten komen. Bij toepassing van de kostendelersnorm speelt de aard van het inkomen van elk van de kostendelende medebewoners geen rol. Evenmin is relevant de vraag of die medebewoners de kosten feitelijk delen en of elk van hen daadwerkelijk bijdraagt in die kosten. Voorts heeft de wetgever nadrukkelijk overwogen dat de voordelen waarmee de kostendelersnorm rekening houdt, los staan van de redenen waarom men de woning deelt.

"1 november 2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:3869) heeft de Raad geoordeeld dat de PW geen grondslag biedt voor afwijking van de kostendelersnorm op de grond dat toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Bovendien heeft de wetgever nadrukkelijk overwogen dat de voordelen van het kunnen delen van de kosten met woningdelers los staan van de redenen waarom men de woning deelt. Daarbij heeft de wetgever er bewust voor gekozen om de kostendelersnorm ook van toepassing te laten zijn op personen die hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben als een bloedverwant in de eerste of tweede graad en waarbij sprake is van een zorgbehoefte (Kamerstukken II 2013/14, 33 801, nr. 19, blz. 15-16). Dat appellant voor zijn verzorging afhankelijk is van zijn ouders en zussen kan er daarom op zichzelf niet toe leiden dat het college met toepassing van artikel 18, eerste lid, van de PW van de kostendelersnorm afwijkt. Het college heeft terecht opgemerkt dat appellant voor de kosten verband houdend met zijn medische situatie een beroep kon doen op de daarvoor bestemde wettelijke regelingen. Voor zover appellant stelt dat hij noodzakelijke kosten heeft die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden dient de vraag of hiervoor aan appellant (bijzondere) bijstand kan worden verstrekt te worden beantwoord aan de hand van artikel 35 van de PW op basis van een daartoe strekkende aanvraag van appellanten."

BRON: VVP 10112017

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 10/11/2017 09:37.31