VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar


Prinsjesdag 2017: belastingplan 2018

 

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2018 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste (woongerelateerde) wijzigingsvoorstellen.

 

 

 

Box 1 tarief inkomstenbelasting en heffingskortingen
In het Belastingplan 2018 worden de volgende koopkrachtmaatregelen voorgesteld:

 • Wijziging tarief inkomstenbelasting in box 1
  Het tarief in de eerste schijf blijft ongewijzigd op 36,55%.
  Het tarief in de tweede en derde schijf gaat naar 40,85% (2017: 40,8%).
  Het tarief in de vierde schijf bij een belastbaar inkomen vanaf €68.507 gaat naar 51,95% (2017: 52%).
 • Beperking hypotheekrenteaftrek hoogste schijf
  In 2018 wordt het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek in de hoogste schijf met 0,5% verlaagd naar 49,45,0%.
 • Wijzigingen arbeidskorting
  De maximale arbeidskorting stijgt van €3.223 (2017) naar €3.249 (2018).
  Het afbouwpercentage wordt verlaagd naar 4,683%. Inkomens boven €121.972 hebben dan geen recht meer op een arbeidskorting.
 • Verhogen algemene heffingskorting
  De maximale algemene heffingskorting stijgt van €2.254 (2017) naar € 2265 (2018). Is de AOW-leeftijd bereikt, dan stijgt de maximale algemene heffingskorting van €1.151 (2017) naar €1.157 (2018).
 • Verhogen ouderenkorting
  De maximale ouderenkorting bij een verzamelinkomen tot maximaal €36.057 stijgt van €1.292 (2017) naar €1.418 (2018).
 • Alleenstaande ouderenkorting
  De alleenstaande ouderenkorting wordt met €15 euro verlaagd naar €423. De Sociale Verzekeringsbank mag de alleenstaande ouderenkorting ook in de loonbelasting toepassen voor alleenstaande ouderen die geen AOW-uitkering, maar de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen genieten. Hierdoor hoeft deze groep geen aangifte inkomstenbelasting te doen om de alleenstaande ouderenkorting te gelde te maken.


Box 3 vermogensrendementsheffing
 

  Vermogen

  Forfaitair rendement 2018

  Belasting 2018 (30%)

 (Heffingsvrij vermogen)
 € 0 - € 25.000

 -

 Vrijgesteld

 € 25.000 - € 100.000

 2,65%

 0,795%

 € 100.000 – € 1.000.000

 4,52%

 1,356%

 > € 1.000.000

 5,38%

 1,614%

 

 

 

 

 

Overige fiscale maatregelen 2018.

Naast de eerder genoemde maatregelen is er een aantal andere fiscale maatregelen voorgesteld. Deze betreffen:

 • Wijziging partnerbegrip bij pleegzorg
 • Tijdklemmen kapitaalverzekeringen
 • Afschaffen inkeerregeling
 • Erf- en schenkbelasting: verdeling huwelijksvermogensgemeenschap

In het achterliggende artikel leest u wat deze maatregelen inhouden.

 

 

 

Wijzigingen sociale zekerheid

Basiszorgverzekering
Het verplichte eigen risico gaat in 2018 omhoog van € 385 (2017) naar € 4.000 (2018). Inmiddels heeft informateur Gerrit Zalm namens de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gereageerd, dat het eigen risico in 2018 toch niet stijgt naar € 400, maar blijft net als dit jaar gelijk op € 385.
 
De Tweede Kamer moet nu een spoedprocedure in gang zetten om dit voor 1 oktober 2017 geregeld te krijgen. Het is namelijk bij wet geregeld dat het eigen risico van de zorgverzekering mee stijgt met de zorgkosten. De hoogte van het eigen risico heeft invloed op de zorgpremies voor de basisverzekering die zorgverzekeraars uiterlijk 12 november 2017 moeten bekendmaken. De kans is daarom groot dat de premie van de zorgverzekering verder stijgt, doordat de stijgende zorgkosten niet verhaald worden via het eigen risico.
 
Zorgtoeslag
De zorgtoeslag als inkomensaanvulling stijgt met € 131 voor eenpersoonshuishoudens in 2018 naar maximaal € 1.197. Voor meerpersoonshoudens is de stijging € 194 tot maximaal € 2.237.