VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Verhuisregeling -lage hypotheekrente - meenemen onderzocht door VEH

         Geplaatst op 25 apr 2017 , bijgewerkt 25 apr 2017, 06:00  VEH: Huizenkopers vaak misleid bij keuze voor lang rentevast

Hypotheekklanten van ING, bijBouwe, Allianz en Hypotrust Goede Start worden bij de keuze voor een lange rentevast periode misleid door de zogeheten verhuisregeling, vindt Vereniging Eigen Huis. Die regeling moet het mogelijk maken om de huidige, zeer lage hypotheekrente in de toekomst mee te nemen naar een volgende woning. Het gaat hier met name om hypotheken die worden afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

REACTIES ING ALLIANZ bijBouwe Hypotrust Geplaatst op 26 apr 2017 , bijgewerkt 26 apr 2017, 16:00

De vier hypotheekverstrekkers die deze week door Vereniging Eigen Huis werden aangesproken op hun verhuisregelingen bij NHG-hypotheken hebben op de aantijgingen gereageerd. VEH citeert uit de reacties van Allianz, ING, bijBouwe en Hypotrust.

Vereniging Eigen Huis stelt in het eigen onderzoek dat hypotheekklanten van deze vier hypotheekverstrekkers door de verhuisregeling misleid worden bij de keuze voor een lange rentevast periode.

ING weerspreekt conclusie
ING geeft volgens het citaat op de website van VEH aan dat het voordeel van een lage rente niet verloren gaat, ook als een vervolgfinanciering niet langer onder NHG voorwaarden wordt gesloten. “Dat mag dus geen reden zijn om af te zien van de keuze voor een lange rentevast periode. ING biedt zelfs de mogelijkheid om tot 6 maanden na het aflossen van de oude lening een beroep op deze regeling te doen, omdat wij ons realiseren dat mensen soms tijdelijk in een huurwoning verblijven.”

Uit de reactie van Allianz wordt duidelijk dat bestaande NHG-klanten vanaf 29 mei 2017 de oude rente mee kunnen nemen naar een nieuwe woning zonder NHG. Het gaat volgens VEH dan om hypotheken voor maximaal 80 % van de marktwaarde en voor een maximumbedrag van 500.000 euro. Uit de reactie blijkt tevens dat er ook dan nog wel enkele kleinere voorwaarden gelden, zoals het ontbreken van betalingsachterstand.

Het begin is er bij bijBouwe
bijBouwe heeft VEH laten weten dat intern overleg heeft opgeleverd dat er toch mogelijkheden zijn om de rente van een hypotheek met NHG mee te nemen bij verhuizing naar een nieuwe hypotheek zonder NHG. Voorwaarde is wel dat de verhouding tussen de marktwaarde van de woning en de lening in de nieuwe situatie niet hoger wordt. Er wordt uitgegaan van de resterende looptijd van de rentevastperiode en de oorspronkelijke rentelijst die bij het aangaan van de hypotheek van toepassing was.

Vereniging Eigen Huis reageert positief op de verbetering om de rente toch mee te kunnen nemen vanuit een NHG-hypotheek naar een niet NHG-hypotheek, maar vraagt ook aandacht voor andere beperkingen die volgens haar bij de verhuisregeling van bijBouwe van kracht blijven: “De verplichting om de oude woning eerst te verkopen alvorens de lage rente kan worden meegenomen, wijzigingen in wet- en regelgeving en wijziging in de hypotheekvorm op verzoek van de klant.”

Aanpassing Hypotrust onvoldoende

Hypotrust had al direct na de publicatie aangegeven de voorwaarden van de verhuisregeling te zullen verduidelijken. VEH zegt echter geen signalen te ontvangen dat de regeling ook wordt aangepast. “Daarom blijven wij van mening dat de Goede Starthypotheek niet geschikt is voor starters. De lage hypotheekrente kan niet worden meegenomen bij verhuizing van een met NHG naar een woning zonder NHG. Er moet dan alsnog een hypotheek gesloten worden tegen de dan geldende rente.”

Bron: VEH

DeHypothekenMakelaar.nl


 Laatste update: 01/05/2017 10:41.38