VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Hoge Raad: strenge vereisten ook aan relatiebeding

Het was al gangbaar gedachtegoed maar nu heeft de Hoge Raad expliciet bevestigd dat een relatiebeding, net zo goed als een concurrentiebeding, de vrije arbeidskeuze beperkt en daarom aan dezelfde strenge voorwaarden moet voldoen.

Wat eraan voorafging

Een belastingadviseur tekent een arbeidsovereenkomst met een werkgever. In die arbeidsovereenkomst wordt ook verwezen naar het personeelsreglement met daarin onder meer een relatiebeding. De werknemer gaat met het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst expliciet akkoord met de arbeidsvoorwaarden in het personeelsreglement.

Als de adviseur vier jaar later ontslag neemt om op 1 januari 2007 voor zichzelf te beginnen, ontstaat er een discussie over de afwikkeling. De werkgever vordert uiteindelijk bij de kantonrechter bijna 3 ton van de adviseur vanwege overtreding het relatiebeding dat in het personeelsreglement staat. Maar de werknemer verweert zich tegen die vordering met de stelling dat het relatiebeding niet voldeed aan het schriftelijkheidsvereiste nu dit niet samen met de arbeidsovereenkomst aan hem was uitgereikt.

Hoe het afloopt

Na een lange strijd voor de verschillende gerechten doet de Hoge Raad uiteindelijk in 2017 een heldere uitspraak. Het relatiegeding voldeed niet aan de schriftelijkheidsvereisten die de wet en de rechtspraak voorschrijven en geldt daarom niet.

Moet een relatiebeding aan dezelfde schriftelijkheidsvereisten voldoen als een concurrentiebeding?

De Hoge Raad oordeelt dat de eisen voor een concurrentiebeding ook van toepassing zijn voor een relatiebeding. Dat betekent dat zowel de eisen uit artikel 7:653 BW van toepassing zijn, als de eisen uit het arrest van de Hoge Raad uit 2008.

Daaruit volgt voor deze zaak dat de werkgever weliswaar expliciet in de arbeidsovereenkomst heeft verklaard akkoord te gaan met de arbeidsvoorwaarden in het personeelsreglement maar dat om het relatiebeding rechtsgeldig te laten zijn, het reglement als bijlage bij de arbeidsovereenkomst had moeten zitten. En dat was niet het geval. Het beding was niet geldig en de werknemer hoeft dus ook geen boete vanwege overtreding van het beding te betalen.

In de praktijk

Met deze uitspraak is het nog eens duidelijk geworden dat ook een relatiebeding aan strenge eisen moet voldoen omdat het net als een concurrentiebeding de werknemer beperkt in zijn vrije arbeidskeuze.

Het schriftelijk vastleggen, het uitdrukkelijk akkoord verklaren en ook uitreiken van het document waarin zo’n beding staat, zijn de niet onderhandelbare voorwaarden die bedoeld zijn ter bescherming van de werknemer. Die heeft daarmee de kans om voordat hij de arbeidsovereenkomst ondertekent, goed na te denken over de consequenties van het beding.

Bron: Hoge Raad / ECLI:NL:HR:2017:364, 3 maart 2017 xpertactueel mr. Ingrid Kooijman  31032017


VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 06/04/2017 09:56.34