VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Doorlooptijd hypotheekaanvraag 34dgn

Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over hoe het doorlooptraject voor hypotheken kan worden ingekort en hoe de administratieve lasten voor de betrokken partijen kunnen worden beperkt.

Doorlooptijden

Het Hypotheken Data Netwerk heeft 203.000 definitief geaccepteerde hypotheekaanvragen geanalyseerd in de periode van 1 oktober 2015 tot en met 14 december 2016. Uit deze analyse blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd is gedaald, van 54 dagen in oktober 2015 naar 34 dagen in december 2016.

Aanvullend is vastgesteld dat gemiddeld 46 % van de aanvragen binnen de 4 weken (28 dagen) is afgerond. Ongeveer 28% van de aanvragen heeft een doorlooptijd die langer is dan 16 weken.

Ontwikkelingen

Een ontwikkeling is dat het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de Nationale HypotheekGarantie (NHG) vorig jaar een vernieuwde model-werkgeversverklaring heeft gepubliceerd. Dit nieuwe model is een interactieve PDF die door de werkgever digitaal in plaats van op papier ingevuld kan worden en waar geen firmastempel meer voor nodig is.

Hypotheek binnen een week

Momenteel geven sommige banken aan dat een hypotheek binnen een week rond kan zijn. Echter, vaak zorgen onvolkomenheden in de dossiervoorbereiding voor vertraging in de doorlooptijd van hypotheken. Ik zou consumenten dan ook adviseren zich voorafgaand aan de woningaankoop te oriënteren op de verschillende financieringsmogelijkheden en hypotheekvoorwaarden en te bekijken welke informatie een hypotheekverstrekker nodig heeft om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Hypotheekadviseurs en aanbieders kunnen de consument hierin ondersteunen door consumenten actief te informeren over welke stukken voor de hypotheekaanvraag nodig zijn en welke eisen hieraan worden gesteld.

Conclusie

De doorlooptijden bij hypotheken laten al geruime tijd een duidelijk dalende trend zien. De MCD heeft hier geen verandering in gebracht. Vooral inspanningen in de sector lijken hieraan ten grondslag te liggen. De huidige stand van zaken geeft momenteel geen aanleiding om nadere maatregelen te overwegen.

Bron: Rijksoverheid MinFin

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 01/02/2017 11:43.38