VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

NVHP: ‘Wees waakzaam met hypotheek via regiepartij’

 

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) heeft haar leden vandaag een brief gestuurd met de oproep extra zorgvuldig te zijn in het kiezen van de geldverstrekker voor hun klanten. Met name buitenlandse (onbekende) funders die via zogeheten regiepartijen opereren, vereisen waakzaamheid, schrijft de vereniging.

Als een geldverstrekker wordt geadviseerd, moet de adviseur op drie dingen letten, vindt de NVHP: de identiteit van de geldverstrekker moet bekend zijn, net als de klantrisico’s wanneer de geldverstrekker in de toekomst de hypotheek niet tegen dan marktconforme voorwaarden wil verlengen of verhogen, en de aanbeveling voor een bepaalde geldgever moet gemotiveerd en gedocumenteerd zijn.

Regiepartijen niet transparant
Dat lijken drie vanzelfsprekendheden in een advies. Maar met deze drie punten speelt NVHP-voorzitter Evert Creemers vooral in op de toetreding van nieuwe (buitenlandse) partijen. “Ook in de komende maanden verwachten wij nieuwe toetreders. Daarbij wordt door geldverstrekkers in toenemende mate gebruik gemaakt van partijen die zich bezig houden met een nieuwe vorm van dienstverlening die aangeduid wordt als ‘regiepartijen’. Dat zijn partijen die formeel de leningsovereenkomst met de consument aangaan, maar hun geld van andere marktpartijen betrekken. Nieuw is nu dat verschillende van deze regiepartijen weigeren transparant te zijn over de herkomst van de financiële middelen die zij in de Nederlandse markt via hypotheken ter beschikking stellen.”

 

IQWoon en Tulp
Cremers doelt met name op IQwoon, het label waarmee de Blauwtrust Groep afgelopen zomer op de markt kwam. Daarachter schuilt een internationale partij van wie de naam niet bekendgemaakt is. Daar had de NVHP al eerder kritiek op. De AFM vindt het wel wenselijk dat bekend is wie het hypotheekgeld verstrekt, maar het is niet verplicht.
In het voorjaar kondigde Tulp Hypotheken zich aan als nieuwe aanbieder. Ook deze partij wilde niet zeggen welke funders er achter het label zitten. Dat zou wel komen als Tulp (met als belofte “altijd duidelijk”) eenmaal actief was, liet een woordvoerder toen weten. Het blijft nog wachten, want “Tulp Hypotheken komt iets later dan gepland tot bloei”, zo meldt de website momenteel.

 

Pensioenfondsen aan hun limiet
Creemers vindt het een belangrijke kwestie omdat Nederlandse pensioenfondsen aan hun limiet zitten wat betreft hypotheekverstrekking. Zij mogen maximaal 5% van hun beleggingsportefeuille in hypotheken steken. Met een gezamenlijk vermogen van € 1.250 mld komen de fondsen aan een maximale investering van € 60 mld. “Dit is de productie aan nieuwe hypotheken in één jaar. Op dit moment is al te zien dat meerdere pensioenfondsen aangeven voorlopig geen nieuwe beleggingen in hypotheken te doen. Dit houdt in dat met name regiepartijen op zoek gaan naar andere (buitenlandse) funders.” Die staan te trappelen omdat investeerders zoeken naar een hoger rendement dan nu in de meer gangbare beleggingscategorieën kan worden behaald, aldus Creemers. “Er is hierdoor een groeiende belangstelling voor investeringen in de Nederlandse hypotheekmarkt.” Dat komt ook door het toegankelijke netwerk van adviseurs, de hoge Nederlandse betalingsmoraal en NHG.

 

Alleen rendement telt
Juist omdat alleen rendement zo belangrijk is voor investeerders, ligt het gevaar van een snelle exit op de loer, zegt Creemers: “Zij dienen primair de belangen van degenen die in hun fondsen investeren. Hierbij zullen de beleggers in de regel vat willen hebben op de prijsstelling en het acceptatiebeleid. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor rendement zal dit type investeerders direct de Nederlandse hypotheekmarkt verlaten indien de rendementen op de kapitaalmarkten weer gaan stijgen. In het recente verleden heeft dit ook plaatsgevonden. Ook nu is te zien dat bepaalde geldverstrekkers de funding beperken. Dit kan zeer nadelige gevolgen hebben voor consumenten die in de loop der jaren de rentevast periode van hun hypotheek willen verlengen of willen bijlenen.” Daarom moet juist nu de keuze voor een geldverstrekker extra zorgvuldig worden gemaakt, aldus de NVHP.

 

Bron: AM DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 03/11/2016 17:52.54