VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Flexwerkers verdienen meer


Wellicht kent niet iedereen het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), maar ons product, de Nationale Hypotheekgarantie, ongetwijfeld wel. Al ruim 20 jaar staat het WEW voor verantwoord financieren. In eerste instantie vooral voor het verkrijgen van een eigen woning, maar tegenwoordig juist ook voor het verbeteren en het behoud van de eigen woning. En dat zullen we blijven doen.

Het WEW ziet in de afgelopen periode een aantal ontwikkelingen die de toegang tot de woningmarkt voor consumenten moeilijker kan maken. Denk hierbij aan de daling van de maximale LTV, strengere kapitaaleisen voor financiële instellingen en natuurlijk ook de verminderende hypotheekrenteaftrek.

Er zijn verschillende initiatieven van Nederlandse beleidsmakers om de financiële sector steviger te maken en de consument te beschermen. Tegelijkertijd maken ze het bestaan van een garantie, zoals de NHG, misschien wel belangrijker dan ooit.

Knelpunten voor specifieke groepen
Daarnaast ziet het WEW een aantal ontwikkelingen die knelpunten voor heel specifieke groepen consumenten kunnen opleveren. Neem bijvoorbeeld de flexibilisering van de arbeidsmarkt; steeds minder mensen werken op basis van een vast contract. Het aantal flexwerkers steeg de afgelopen 10 jaar met 57% en het aantal zzp-ers met 58%.

Of de verwachte groei van het aantal ouderen; het aantal 65-plussers zal met 60% toegenomen zijn in 2040 en het aantal 80-plussers met 186% in 2060. Maar langer blijven wonen in een eigen huis kan meestal niet zonder de woning aan te passen. Die aanpassingen leiden niet in alle gevallen tot waardevermeerdering,  wat financiering uitdagend maakt.

Ook regionale ontwikkelingen kunnen voor problemen zorgen; de trek naar steden heeft een bevolkingsdaling van 15% in 2040 tot gevolg in krimpgebieden als bijvoorbeeld Oost Groningen en delen van Limburg. Dit heeft negatieve consequenties voor de waarde van de woningen in dat gebied.

Tot slot zakt in sommige gebieden van Nederland het waterpeil, wat funderingsproblemen tot gevolg kan hebben. In totaal treft dit zo’n 750.000 woningen. De verwachting is dat dit de komende 15 jaar in 20.000 gevallen tot urgente problemen zal leiden.

Voor al deze groepen consumenten is het, boven op de algemene ontwikkelingen die iedereen raken, extra moeilijk om een eigen woning te verkrijgen, te verbeteren of de waarde te behouden.
NHG is een instrument met potentie dat ingezet kan worden om deze consumenten te ondersteunen.

Perspectief
Het WEW heeft de afgelopen twintig jaar zijn waarde bewezen in de Nederlandse woningmarkt en wil dat blijven doen. Daarom willen wij ons ook gaan richten op juist dié doelgroepen die daar het meest behoefte aan hebben. Eén van die doelgroepen hebben we al in beeld en krijgt specifieke aandacht: de flexwerkers. Wat het WEW betreft kunnen we om deze doelgroep niet heen; er zijn de afgelopen jaren steeds meer flexwerkers in NL gekomen en op deze ontwikkeling moeten we inspelen. Want ook deze groep moet toegang krijgen tot de hypothekenmarkt- en woningmarkt. En dan past het misschien beter bij de huidige tijdsgeest om naar iemands arbeidsperspectief te kijken, dan naar iemands arbeidsverleden. Daarom participeert het WEW in de pilot van Obvion rondom de perspectiefverklaring.  Voor het WEW staat bij deze pilot, maar ook bij andere initiatieven, wel voorop dat ze verantwoord zijn. Allereerst voor de consumenten: de perspectiefverklaring moet een betrouwbare inschatting geven van iemands inkomen zodat men niet op een later moment alsnog tegen problemen aanloopt. Ook moeten voor het Waarborgfonds zelf de risico’s acceptabel zijn. En de methodiek moet helder en transparant zijn en worden gemonitord. 
Onder deze voorwaarden hoopt het WEW dat de pilot kan uitgroeien tot een marktstandaard die flexwerkers de toegang biedt die ze verdienen.

Interview 08032016 met Frederiek Busweiler, Manager Beleid Waarborgfonds Eigen Woningen over het verantwoord financieringen voor risico doelgroepen  LinkedIn profiel Laatste update: 30/03/2016 18:23.51