VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

NZa mag vrije huisartsenkeuze niet belemmeren

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verbiedt huisartsen ten onrechte om behandelingen in rekening te brengen waarvoor zij geen contract hebben gesloten met een zorgverzekeraar. Zo luidt het oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een beroepsprocedure die was aangespannen door de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH).

Huisartsen moeten consulten waar ze geen contract over hebben met zorgverzekeraars gewoon in rekening kunnen brengen. Dat is de strekking van de uitspraak van het CBb. Het college redeneert als volgt:

De verzekerde heeft het recht om naar een huisarts van zijn keuze te gaan. Huisartsen dienen dan de nodige zorg te verrichten. Iedereen moet een arts kunnen kiezen die hij vertrouwt. Als een huisarts bepaalde behandelingen niet in rekening zou mogen brengen, zal hij die behandeling ook niet willen uitvoeren. Dit gaat niet samen met de vrije artsenkeuze van de verzekerde.

De uitspraak van het CBb is definitief. De NZa moet binnen drie maanden met een aangepaste tariefbeschikking komen !

Bereik

De uitspraak heeft alleen betrekking op inschrijftarieven en consulten, het zogenaamde segment 1 (basisvoorziening huisartsenzorg). Voor segment 2 (programmatische multidisciplinaire zorg) en segment 3 (belonen van (gezondheids)uitkomsten en vernieuwing) is wel een contract nodig om kosten in rekening te mogen brengen. Segment 1 is in 2015 uitgebreid. Negen voormalige segment 3-verrichtingen vallen sinds 2015 in segment 1, waaronder een postoperatief consult en het plaatsen van een pessarium.

Gevolgen zorgverzekering 2016

Consumenten met een budgetpolis of een naturapolis kunnen in 2016 een consult krijgen bij elke huisarts in Nederland zonder dat zij bang hoeven te zijn geen vergoeding te krijgen. Wel kan een zorgverzekeraar een lagere vergoeding uitkeren voor niet-gecontracteerde zorg. Deze vergoeding moet minimaal 75% van een marktconform tarief bedragen.

Consumenten en adviseurs doen er goed aan om niet alleen te kijken welke polisvorm passend is voor 2016 (budget, natura of restitutie), maar ook welke zorgaanbieders in 2016 gecontracteerd zijn. Daarmee kan worden voorkomen dat de verzekerde moet bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg.

BRON: WFTNU maandag 14 december 2015 Zorg Leerdoelen:Zorg, 1l.12 (B)

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 14/12/2015 10:22.40