VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

SVn introduceert de (senioren) Blijverslening

Toegevoegd:

Het aantal ouderen neemt in Nederland sterk toe. In 2040 is de verwachting dat ruim 25% van de bevolking ouder is dan 65 jaar. Een derde daarvan is zelfs ouder dan 80. Het is vaak niet mogelijk of wenselijk om ouderen in een verzorgingsinstelling te stoppen. Daarom wil het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) het makkelijker maken voor ouderen met een eigen woning, om daarin te blijven wonen. Daarvoor is de Blijverslening ontwikkeld.

Het doel van de Blijverslening is om ouderen de mogelijkheid te bieden hun woning zodanig aan te passen, dat ze er kunnen blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond, aan het verwijderen van drempels of het installeren van een traplift.

Voor de financiering van dergelijke aanpassingen, kan een Blijverslening worden aangevraagd. Deze lening heeft gunstige voorwaarden en een lage rente. De Blijverslening kent twee vormen:

·          een hypothecaire variant;

·          een consumptieve variant.

Hypothecaire Blijverslening

De hypothecaire variant is met name aantrekkelijk voor mensen met overwaarde in hun woning. De bestaande hypothecaire lening + de Blijverslening mogen samen namelijk niet hoger zijn dan 80% van de WOZ-waarde.

De lening bedraagt tussen de € 2.500 en € 50.000. Het is een annuïteitenhypotheek, maar de gemeente of provincie mag bepalen dat de lening voor een deel ook aflossingsvrij wordt afgesloten.

·          Voor een hypothecaire Blijverslening tot € 10.000 geldt een looptijd van 10 jaar. De rente bedraagt (in november 2015) 1,0% per jaar.

·          Voor een lening boven de € 10.000 geldt een looptijd van 20 jaar. De actuele rente daarvoor is 2,0% per jaar. Deze rentes staan voor de hele looptijd vast.

De hoogte van de maximale lening is wel afhankelijk van het inkomen: hiervoor gelden de ‘gewone’ wettelijke leennormen. Naast de rente leidt de hypothecaire Blijverslening nog de volgende kosten (voor rekening van de klant):

·          Notariskosten (er moet een hypotheekakte opgesteld worden).

·          Afsluitkosten van € 850.

·          Eventuele advieskosten. SVn geeft geen advies. Dit is voorbehouden aan hypotheekadviseurs.

Consumptieve Blijverslening

De consumptieve variant is bedoeld voor woningbezitters met geen of weinig overwaarde. Dit is het geval als de bestaande lening en de gewenste lening boven de 80% van de WOZ-waarde uitkomen. De consumptieve Blijverslening is minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000 en loopt altijd 10 jaar in de vorm van een annuïteit. De rente bedraagt (in november 2015) 3,1% op jaarbasis. De aanvrager, of één van de aanvragers, mag niet ouder zijn dan 75 jaar.

Naast de rente, zijn er geen standaard bijkomende kosten. Er wordt een onderhandse akte opgemaakt, dus een gang naar de notaris is niet nodig. Ook worden geen afsluitkosten in rekening gebracht. Alleen wanneer de klant advies inwint, moet hij zijn adviseur hiervoor betalen.

Omdat het een consumptief krediet betreft, geldt er voor de klant een bedenktermijn van 14 dagen na ondertekening van de offerte.

Overige eigenschappen (zowel hypothecair als consumptief)

·          De lening mag altijd boetevrij worden afgelost (met een minimum van € 250).

·          De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet (een depot).

·          De Blijverslening moet worden aangevraagd bij de gemeente of provincie.

·          De gemeente/provincie mag nadere eisen stellen aan de lening, zoals een (andere) leeftijdsgrens of een lagere maximale lening dan SVn in de voorwaarden stelt.

·          Gemeenten bepalen ook andere voorwaarden, die per gemeente dus kunnen verschillen, zoals:

o          De doelgroep.

o          De woningcategorie (bestaande bouw, nieuwbouw, projectmatig).

o          De maximale WOZ-waarde van de woning.

o          Welke maatregelen in aanmerking komen voor financiering met de Blijverslening.

o          Of er consumptieve en/of hypothecaire Blijversleningen worden verstrekt.

Bij de introductie van de Blijverslening zijn er nog geen gemeenten die de mogelijkheid bieden. Er zijn inmiddels 63 gemeenten die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn.

Bron: 19112015 SVN

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 19/11/2015 10:39.28