VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Coulance op bandbreedte KEW 1:11

 

De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over de KEW, SEW en BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 gewijzigd. Bij fouten met de premiebetaling is, onder voorwaarden, goedgekeurd dat incidenteel een bandbreedte van 1:11 is toegestaan.

 

Een veelvoorkomende fout is dat er in een verzekeringsjaar zowel een hoge premie - factor 10 - als de reguliere jaarpremie - factor 1 - wordt voldaan. In de andere verzekeringsjaren is alleen de reguliere premie voldaan. Door deze betalingen wordt de premiebandbreedte in een verzekeringsjaar in geringe mate overschreden. Hierdoor wordt niet meer voldaan aan de vereiste voorwaarden voor een vrijstelling in de inkomstenbelasting.

 

Dit overschrijden heeft als gevolg dat:

• een KEW, SEW of BEW in het jaar van de fout fictief tot uitkering komt. In beginsel geldt er dan geen vrijstelling en de polis/rekening verhuist naar box 3;

• bij een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering hierdoor de waardevrijstelling uit het overgangsrecht vervalt in box 3 (€123.428). Daarnaast is de toekomstige kapitaalsuitkering niet meer vrijgesteld is in box 1.

 

De staatssecretaris heeft nu goedgekeurd dat als, bij een incidentele fout in het desbetreffende verzekeringsjaar, de premiebandbreedte van 1:11 niet wordt overschreden, bovengenoemde fiscale gevolgen niet optreden. Verzekeraars en financiële instellingen mogen hier vanuit gaan zonder een verklaring van de inspecteur. De goedkeuring geldt alleen voor de overschrijding van de bandbreedte. De KEW moet wel blijven voldoen aan de overige voorwaarden die de Wet IB 2001 aan de vrijstelling stelt. Voor een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering geldt dat deze voldoet aan de overige voorwaarden die de Invoeringswet en de Wet IB 1964 aan de vrijstelling stellen.

 

Dit wil onder meer zeggen dat een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering met een vrijstelling van € 123.428 in box 3 in beginsel toch al niet verhoogd mag worden, zonder verlies van dit overgangsrecht. Verhoging is alleen toegestaan wanneer de verzekering een gebruikelijke optie- of indexclausule heeft. Omdat een ‘incidentele fout’ zoals bedoeld in dit besluit daar niet op ziet, lijkt het onwaarschijnlijk dat er veel gevallen zullen zijn waarin dit besluit soelaas biedt. Alleen wanneer de bandbreedte-overschrijding al heeft plaatsgevonden vóór 14 september 1999, biedt dit besluit een oplossing.

 

BRON: WFTNU maandag 19 oktober 2015 09:00

DeHypothekenMakelaar.nl  

 

 

 

 

 

 Laatste update: 19/10/2015 10:27.17