VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Pensioen 65jr blijft mogelijk MITS verlaagde Pensioengrondslag of verhoogde franchise 
 

Met ingang van 2014 is de pensioenleeftijd van 65 jaar verhoogd naar 67 jaar en het opbouwpercentage voor eindloon en middelloonregelingen verlaagd naar respectievelijk 1,9% en 2,15% per dienstjaar. Pensioenregelingen die de pensioenleeftijd op 65 jaar alsmede het opbouwpercentage (2% eindloon, 2,25% middelloon)  wilden handhaven, werden als pensioenregeling aangewezen MITS zij gebruik maakten van een verhoogde franchise of een verlaagde pensioengrondslag.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat dit ook voor 2015 (en volgende jaren) geldt.

Op 16 september 2015 zijn voor 2015 en volgende jaren, in Vraag & Antwoord 14-008, de bij die lagere pensioenrichtleeftijd passende opbouwpercentages opgenomen. Er kan echter geen gebruik meer worden gemaakt van de tijdelijke aanwijzing van bepaalde pensioenregelingen van het besluit van 27 november 2012. Toch kan er in een pensioenregeling voor 2015 en volgende jaren nog wel gebruik worden gemaakt van de methode van een verhoogde franchise of een verlaagde pensioengrondslag bij handhaving van de pensioenleeftijd (65 jaar) en het bijbehorende opbouw- of premiepercentage.

Op eenvoudige wijze kan namelijk de verhoogde franchise of de verlaagde pensioengrondslag worden vastgesteld met behulp van volgende formules:

 De verlaagde pensioengrondslag is gelijk aan het quotiënt van het verlaagde Witteveen 2015-opbouwpercentage en het reguliere VPL-opbouwpercentage vermenigvuldigd met de reguliere pensioengrondslag. 

Voor eindloon:             1,428% /2% x (salaris -/- 100/66,28 x zelfstandige AOW)          

Voor middelloon:         1,616%/2,25% x (salaris -/- 100/75 x zelfstandige AOW)

De verhoogde franchise is het verschil tussen het salaris en de verhoogde pensioengrondslag. Hiervoor geldt:

Eindloon:          {(2% – 1,428%) / 2% x Salaris} + {(1,428% / 2%) x reguliere franchise}

Middelloon: {(2,25% – 1,616%) / 2,25% x Salaris} + {(1,616% / 2,25%) x reguliere franchise}

Bron: WFTNU Toegevoegd: woensdag 14 oktober 2015 09:00 14 oktober 2015 09:00

DePensioenMakelaar.nl

 Laatste update: 14/10/2015 09:58.31