VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Wetsvoorstel 'doorwerken na AOW' aangenomen

 

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt en hij wil doorwerken, met instemming van de werkgever, stuit dit in de praktijk op allerlei problemen. Denk bijvoorbeeld aan twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, ontslagbescherming en recht om het aantal arbeidsuren uit te breiden.

Om het aantrekkelijker te maken toch AOW-gerechtigden in dienst te nemen of houden, wordt op 1 januari 2016 de wet aangepast.

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan de werkgever het contract ontbinden. Hiervoor hoeft hij niet naar het UWV of de rechter. Dat blijft zo. Maar als een werkgever gebruik wil blijven maken van de kennis en ervaring van de werknemer, en de werknemer stemt hiermee in, kan het dienstverband worden voortgezet. Om risico’s voor de werkgever te beperken, is de wet ‘doorwerken na AOW-leeftijd’ aangenomen. 

We zetten de veranderingen op een rij. Waar hieronder “werknemer” wordt geschreven, bedoelen we telkens een werknemer die ouder is dan de AOW-leeftijd. De veranderingen voor deze werknemers zijn:

·                Bij ziekte van de werknemer, hoeft de werkgever maximaal 13 weken het loon door te betalen. Dat is bij een werknemer tot de AOW-leeftijd 104 weken. Deze maatregel wordt geëvalueerd in 2018. Dan wordt besloten of de doorbetalingsplicht voor zieke werknemers verder kan worden ingekort tot 6 weken.

·                De opzegtermijn wordt één maand. Voor jongere werknemers is de minimale opzegtermijn vaak langer. Dit is onder meer afhankelijk van de duur van het dienstverband.

·                Als de werkgever in verband met een reorganisatie werknemers wil ontslaan, moet hij eerst de werknemer ontslaan die ouder is dan de AOW-leeftijd. Hiermee wordt voorkomen dat deze ouderen de arbeidsplaatsen van jongeren bezet houden. In de private sector gold deze regel al. Straks dus ook in de publieke sector.

·                De gewone ontslagregels gelden, maar een werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen aan de werknemer.

·                Een werkgever hoeft niet in te gaan op een verzoek van werknemers om meer uren te gaan werken. Dat moet een werkgever wel doen wanneer een jongere werknemer een dergelijk verzoek doet.

 Naast deze maatregelen, is al in de Wet Werk en Zekerheid opgenomen dat alle werknemers recht hebben op het minimumloon. Dat geldt nu ook voor werknemers boven de AOW-leeftijd. Verder moet het loon blijven voldoen aan de CAO-regels. Het mag dus niet zo zijn dat een oude werknemer minder verdient dan een jonge werknemer met dezelfde functie.

BRON: svb /  wftnu Toegevoegd: maandag 12 oktober 2015 09:00 12 oktober 2015 09:00

DeHypothekenMakelaar.nl   

 Laatste update: 12/10/2015 09:34.52