VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Register grootaandeelhouders komt dichterbij

 

Registratie wordt verplicht voor grootaandeelhouders met een belang van meer dan 25% in een personenvennootschap (zoals een VOF) of een rechtspersoon (BV of NV).

 

Dit volgt uit de EU-richtlijn 'tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme' (de EU-witwasrichtlijn). Het Europees Parlement heeft deze richtlijn eind mei 2015 aangenomen.

 

Deze richtlijn kan nadelige gevolgen hebben voor de privacy van familiebedrijven en hun aandeelhouders.

 

Wat betekent dit voor u als familiebedrijf?

Van de uiteindelijke eigenaren van familiebedrijven moeten naam, geboortedatum, nationaliteit en het procentuele belang worden vastgelegd in een register.

 

Toegang tot het register

Dit register wordt vrij toegankelijk voor autoriteiten en hun financiële onderzoeksafdelingen, maar ook voor bijvoorbeeld banken die wettelijk verplichte controles uitvoeren. Ook gewone burgers met een 'legitiem belang' kunnen toegang krijgen. Een persoon of organisatie, zoals een onderzoeksjournalist of een NGO, moet daarvoor eerst aantonen dat er sprake is van een 'legitieme belang' om mogelijke witwaspraktijken, financiering van terrorisme of corruptie en (belasting-)fraude te onthullen. Op dit moment is nog niet duidelijk welke instantie het register gaat beheren en welke instantie het 'legitiem belang' gaat toetsen.

 

Wanneer komt het register?

De EU-witwasrichtlijn heeft geen directe werking. Dit betekent dat iedere EU-lidstaat de regelgeving, uiterlijk twee jaar na het aannemen van de richtlijn, moet implementeren of doorvoeren in haar nationale wetgeving. Het register van grootaandeelhouders zal derhalve uiterlijk halverwege 2017 een feit moeten zijn.

 

In een brief aan de Tweede Kamer laat het ministerie van Financiën weten de volle implementatietermijn van twee jaar te zullen benutten. Het instellen van een dergelijk register is namelijk een complex ICT-project dat met zorg moet worden uitgevoerd. Verder is een implementatietermijn van twee jaar volgens het ministerie vereist, omdat voor de implementatie aanpassing van formele wetgeving nodig is.

 

Centraal aandeelhoudersregister (CAR)

Naast deze Europese richtlijn is in Nederland regelgeving in voorbereiding voor een Centraal aandeelhoudersregister. Dit register bevat gegevens van aandeelhouders van uitsluitend BV's en NV's en is slechts raadpleegbaar voor overheidsinstellingen en notarissen.

 

De volgende stap

Voor zover mogelijk inventariseren wij wat voor u de gevolgen zijn op basis van de aangenomen EU-witwasrichtlijn en de invoering van het CAR. Maar er zijn nog diverse onduidelijkheden die de nationale wetgever zal moeten invullen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang van het wetgevingsproces en de impact die dit voor u heeft.

 

Bron: PWC vrijdag 05 juni 2015 09:25 | Print | Email

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 08/06/2015 07:30.51