VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Einde Rijksbijdrage Startersleningen!

Met ingang van deze maand Mei 2015 draagt het Rijk niet meer bij aan de Starterslening. Gemeenten en provincies financieren vanaf nu het volledige bedrag.

 

Landkaart
Het Rijk draagt vanaf mei 2015 niet meer de helft bij aan de Starterslening. Vanaf nu worden Startersleningen volledig gefinancierd door gemeenten, eventueel met bijdrage van de provincie. Van vrijwel alle gemeenten is inmiddels bekend of zij wel of niet door gaan met de Starterslening. Op een 'landkaart' staat waar de Starterslening nog beschikbaar is.

Rijksbijdrage
De rijksbijdrage van € 50 miljoen en de Startersfondsen van gemeenten en provincies hebben de Nederlandse woningmarkt de afgelopen jaren een zichtbare impuls gegeven. De Starterslening stimuleert de woningmarkt en draagt aanzienlijk bij aan doorstroming in de huursector, continuering van de woningbouw en werkgelegenheid. Dit blijkt uit een uitgebreid onderzoek naar de woningmarkteffecten van de Starterslening door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Bron: SVn 26052015
DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 26/05/2015 19:27.01