VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

253.000 werklozen vonden werk

Ondanks het voorzichtige herstel van de economie krijgen nog steeds veel mensen te maken met werkloosheid. UWV kende in 2014 605.000 nieuwe WW-uitkeringen toe, een lichte daling ten opzichte van 2013. Maar het totaal aantal WW-uitkeringen eind 2014 was met 440.800 nog altijd iets hoger (1%) dan eind 2013.

 Vorig jaar beëindigden 253.000 WW’ers hun uitkering, omdat ze werk vonden. Een lichte groei van drie procent. Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat weer aan het werk ging is met bijna eenvijfde gestegen naar 13.000. Dit blijkt uit het UWV Jaarverslag 2014 dat is gepubliceerd.

Het economisch herstel vertaalt zich in minder ontslagaanvragen bij UWV in 2014. Werkgevers dienden 34 procent minder aanvragen in vergelijking met 2013. De daling doet zich vooral voor bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.

Aandacht voor oudere werkzoekenden
Eind 2014 verstrekte UWV 440.800 WW-uitkeringen. Voor 2015 verwacht UWV een kleine daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen, tot 430.000. Extra inspanningen om oudere werkzoekenden aan werk te helpen, met aanvullend budget van het kabinet, lijken vruchten af te werpen. In 2014 gingen 52.300 WW’ers van 50 jaar en ouder weer aan de slag. 50-plussers lijken echter het minst te profiteren van de lichte opleving van de economie. Het aantal lopende WW-uitkeringen van 50-plussers kwam eind 2014 uit op 198.000. Dat is bijna de helft van alle WW-uitkeringen.


Download hier jaarverslag 2014 UWV (pdf, 75 pagina's)

Bron: UWV 08042015 VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 08/04/2015 11:54.30