VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Bewijslast WOZ verschuift wanneer woningeigenaar geen inpandige opname toestaat

Hof Amsterdam oordeelt dat er in WOZ-zaken een verschuiving van de bewijslast optreedt wanneer een woningeigenaar de gemeente geen toestemming geeft voor een inpandige opname.

X is eigenaar van een twee-onder-één-kapwoning in de gemeente Uithoorn. In geschil is de WOZ-waarde 2012 van deze woning.

Hof Amsterdam oordeelt dat er in WOZ-zaken een verschuiving van de bewijslast optreedt wanneer een woningeigenaar de gemeente geen toestemming geeft voor een inpandige opname. X weigert sinds jaar en dag een taxateur van de gemeente toe te laten tot zijn woning. Dan kan de taxateur van de heffingsambtenaar volgens het hof niet het verwijt gemaakt worden dat hij de woning niet inpandig heeft opgenomen en rust, anders dan in het geval de taxateur van de heffingsambtenaar wel in de gelegenheid zou zijn gesteld de woning inpandig op te nemen, op X de last aannemelijk te maken dat op grond van eventuele waardeverminderende omstandigheden die bij inpandige opname naar voren zouden kunnen komen, de WOZ-waarde niet hoger is dan hij bepleit. X is hierin niet geslaagd. Nu de heffingsambtenaar de WOZ-waarde wel aannemelijk maakt, is het hoger beroep van X ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

 

Opmerkelijk omdat alle andere panden voor WOZ wel alleen van buitenaf worden gewaardeerd ?

WOZ-waarde (beperkt) omlaag door onderhoudstoestand woning

Hof Amsterdam oordeelt dat geen van de partijen op juiste wijze rekening heeft gehouden met de onderhoudstoestand van de woning. 

X is eigenaar van een vrijstaande woning in de gemeente Waterland. In geschil is de WOZ-waarde 2012 van deze woning. X bepleit verlaging van de WOZ-waarde van € 548.000 naar € 425.000.

Hof Amsterdam oordeelt dat geen van de partijen op juiste wijze rekening heeft gehouden met de onderhoudstoestand van de woning. De heffingsambtenaar gaat in zijn taxatie uit van een goede onderhoudstoestand, terwijl uit de beschrijving van X aannemelijk is dat dit niet het geval is. In de taxatie van X wordt gesproken van een ‘zeer matige staat van onderhoud', dit is echter een enigszins overtrokken kwalificatie, aldus het hof.  Gelet op het voorgaande, besluit het hof de WOZ-waarde schattenderwijs vast te stellen op € 523.000. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de referentiewoningen uit het rapport van de gemeente goed vergelijkbaar zijn en dat de heffingsambtenaar, met uitzondering van de onderhoudstoestand, op adequate wijze rekening heeft gehouden met de verschillen tussen de referentiewoningen en de woning van X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

08042015 Redactie TaxLive DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 08/04/2015 10:58.29