VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Alleenstaande ‘ouderkop’ en kinderalimentatie juridisch beoordeeld

 

Een rechtbank vond het onacceptabel dat er na aftrek van het kindgebonden budget voor de man geen plicht tot kinderalimentatie meer over zou blijven.


Sinds 1 januari 2015 komen alleenstaande ouders die recht hebben op een kindgebonden budget ook in aanmerking voor een verhoging van dit kindgebonden budget met maximaal 3.050 euro. Deze verhoging wordt de alleenstaande ouderkop genoemd.

In mindering brengen
De Expertgroep Alimentatienormen beveelt aan om bij een berekening van kinderalimentatie het totale kindgebonden budget in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen. Dit kan er in de praktijk soms toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien.

In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van alimentatieplicht aan de niet-verzorgende ouder. De rechtbank Den Haag vindt dit onacceptabel, zoals blijkt uit een recente familiezaak.

Maatschappelijk onaanvaardbaar
De moeder had de rechtbank verzocht om hun kind aan haar toe te wijzen en om vaststelling van 250 euro aan kinderalimentatie. De vader verzocht om een omgangsregeling en betwistte de hoogte van de verzochte kinderalimentatie.

Het kind werd aan de moeder toegewezen en een omgangsregeling werd vastgesteld. Ten aanzien van de kinderalimentatie had de rechtbank een paar opvallende kanttekeningen.

De moeder ontving een kindgebonden budget van 340 euro per maand. De rechtbank wees erop dat als de aanbevelingen van de Expertgroep zouden worden gevolgd en het gehele kindgebonden budget (inclusief alleenstaande-ouderkop) in mindering werd gebracht op de behoefte, dan zou er geen behoefte aan kinderalimentatie meer overblijven. De vader zou dan dus geen alimentatie hoeven te betalen.

De Rechtbank achtte dit echter niet redelijk en in strijd met het wettelijk uitgangspunt dat beide ouders gehouden zijn tot het verstrekken van levensonderhoud aan hun kinderen, indien hun draagkracht dit toelaat. …

Het was maatschappelijk gezien onaanvaardbaar dat in de behoefte van een kind volledig werd voorzien door belastinggeld terwijl de onderhoudsplichtige ouder wel draagkrachtig is, aldus de rechtbank. De Rechtbank week daarom bewust af van de richtlijnen van de Expertgroep en stelde de hoogte van de kinderalimentatie vast op 25 euro per maand.

Wat vind jij hiervan? Vind je het terecht dat de vader toch alimentatie moest betalen, ook al was er geen behoefte? Geef nu je mening in de poll!

Wil je meer weten over alimentatie, neem dan
contact op met één van onze juristen.

Lees meer: 
Moet ik meer dan kinderalimentatie betalen?
Lees meer: Alimentatie inhouden wegens einde aftrek?
Lees meer: Alimentatie in 2015 met 0,8% verhoogd
Lees meer: Aftrek levensonderhoud in aangifte 2015?
Lees meer:
Compensatie voor gescheiden ouders?

Bron: Jurofoon 30-01-2015 Rechtbank

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 04/02/2015 11:32.38