VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

De aanzegtermijn: zekerheid een maand voor afloop contract

Volgend jaar kun je als werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer een maand voor de afloop ervan zekerheid hebben of het contract wordt verlengd.

Volgend jaar verandert er veel op het gebied van arbeidsrecht. Eerder hebben we al aandacht besteed aan het vervallen van een proeftijdbeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of minder en het verbod op een concurrentiebeding in alle tijdelijke contracten. Deze keer bespreken we de introductie van een nieuwe plicht voor de werkgever: de aanzegtermijn.

Opzeggen tijdelijk contract
Momenteel hoeft een werkgever een tijdelijk contract niet actief op te zeggen, tenzij deze plicht staat opgenomen in het contract zelf of een toepasselijke cao. Volgend jaar verandert dit echter.  

Aanzegtermijn
Vanaf 1 januari 2015 geldt namelijk dat een werkgever aan een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer een maand van tevoren en schriftelijk moet aangeven of het contract wel of niet wordt verlengd. Bij een verlenging dient de werkgever aan te geven onder welke voorwaarden het contract wordt verlengd.

Zo weet iedere werknemer met een dergelijk contract uiterlijk een maand voor een eventueel einde van zijn contract waar hij aan toe is. Deze plicht geldt voor alle contracten van zes maanden of langer, inclusief contracten die na 1 januari 2015 zijn verlengd. 

Boete
Indien een werkgever zich niet aan zijn plicht houdt om een maand van tevoren aan de werknemer kenbaar te maken of het tijdelijke contract eindigt of wordt voortgezet, dient hij de werknemer een boete te betalen. Het gaat hierbij om een boete pro rato, ofwel voor de duur dat de werkgever zijn plicht heeft geschonden.

Heeft de werkgever bijvoorbeeld twee weken voor het contract afloopt het contract aangezegd, dan is hij twee weken loon verschuldigd. Zegt hij aan op de dag dat het contract afloopt, dan betaalt hij een maand loon.

Een werknemer heeft tot twee maanden nadat het contract is afgelopen de tijd om de boete bij zijn werkgever te claimen. Dit geldt ook als het contract is verlengd. Als een eerste contract dus zonder aanzegtermijn is verlengd, ook dan kan de werknemer tot twee maanden na de verlenging van het eerste contract de boete opeisen. Het spreekt overigens voor zich dat dit de arbeidsverhouding tijdens het tweede contract niet direct zal bevorderen. ..

Overgangsperiode
Hoewel de verplichte aanzegtermijn ingaat op 1 januari 2015, hoeft een werkgever contracten die aflopen tussen 1 januari 2015 en 31 januari 2015 niet aan te zeggen. Dit zou hij namelijk moeten doen in december 2014, en dan is deze nieuwe plicht nog niet van kracht.

Bron: Jurofoon 28-11-2014

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 03/12/2014 11:57.12