VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Aantal ‘onder water’ woningen stabiliseert

Ruim een op de drie eigen woningen (1,5 van de 4,3 miljoen) stond begin dit jaar ‘onder water’. Dit is vrijwel evenveel als in 2013. De trend van een steeds groeiend aandeel woningen dat onder water staat lijkt daarmee, volgens het CBS, tot staan gebracht.

Mensen van wie de waarde van de woning lager is dan de fiscale hypotheekschuld, hebben over het algemeen vlak voor de crisis van 2008 een huis hebben gekocht en sindsdien de waarde van hun woning fors hebben zien dalen. Ongeveer een op de zes eigenwoningbezitters had begin 2014 geen hypotheekschuld.

Bij de fiscale hypotheekschuld is geen rekening gehouden met opgebouwde tegoeden bij spaar- en beleggingshypotheken, aangezien deze nog niet waargenomen kunnen worden door het CBS. Voor het ramen van de spaar- en beleggingstegoeden in hypotheken loopt momenteel een onderzoek.

Van alle eigenwoningbezitters onder de 45 jaar heeft 70% een woning met onderwaarde. Deze groep heeft het huis vaak vlak voor de crisis gekocht en heeft nog niet veel van de hypotheekschuld afgelost. Bij jonge starters tussen 25 en 30 jaar is de waarde van de eigen woning zelfs in 80% van de gevallen lager dan de hypotheekschuld.

Bij oudere huishoudens speelt dit in veel mindere mate. Begin 2014 had bijna 45%van de 65-plussers met een eigen woning geen hypotheekschuld en had slechts 4% een woning met onderwaarde. Dit ligt in lijn met het feit dat de hoogste vermogens onder huishoudens van 65-plussers zijn te vinden, zoals het CBS eerder dit jaar publiceerde in Welvaart in Nederland 2014.

De provincie Flevoland heeft met bijna de helft verreweg het hoogste aandeel huishoudens met onderwaarde. In deze provincie wonen relatief veel jongere huishoudens die recent een hypotheek afgesloten hebben. Onderwaarde komt naar verhouding het minst voor in Noord-Brabant, Friesland en Zeeland. Daar is bij bijna drie op de tien eigen woningen de waarde gedaald tot onder de hypotheekschuld.

Bron: CBS / infinance 07102014

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 07/10/2014 21:11.44