VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Aandachtspunten bij de eigen woning schenkingsvrijstelling

 
WAGENINGEN - Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Over die regeling is al veel geschreven, maar toch zijn er nog steeds onduidelijkheden. Een paar aandachtspunten uit de praktijk mbt

1.        Partners

2.        Overbruggingskrediet

3.        Zonnepanelen

1) Partners
De vrijstelling geldt onder andere als de schenking wordt gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Daarbij moet het gaan om de eigenwoningschuld van de begiftigde (de ontvanger van de schenking). Bij de beoordeling van die voorwaarde moet rekening worden gehouden met het huwelijksgoederenregime waaronder de begiftigde is getrouwd. Als de woning en de woningschuld bijvoorbeeld tot het vermogen van de man behoren terwijl de vrouw de schenking ontvangt, is de vrijstelling formeel niet van toepassing. De vrouw gebruikt de schenking dan immers voor de aflossing van de schuld van een ander. Als man en vrouw daarentegen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd geldt de vrijstelling wèl. Een belangrijk aandachtspunt dus.

2) Overbruggingskrediet
Een overbruggingskrediet is een lening die wordt gebruikt om tijdelijk twee woningen te kunnen financieren; de oude en de nieuwe. Zodra de oude woning is verkocht wordt de opbrengst daarvan gebruikt om het overbruggingskrediet af te lossen. Geldt de schenkingsvrijstelling als de schenking gebruikt wordt om het overbruggingskrediet af te lossen?
Formeel is het overbruggingskrediet een kwalificerende eigenwoningschuld. Daardoor is de schenkingsvrijstelling in beginsel van toepassing. Het is echter de vraag of dat ook de bedoeling van de wetgever is geweest. Het overbruggingskrediet zou door zijn aard immers al op korte termijn worden afgelost. Door met de ontvangen schenking die aflossing te vervroegen houdt de begiftigde uiteindelijk – na de verkoop van de oude woning – een geldbedrag over dat oorspronkelijk bedoeld was voor de aflossing. Effectief is de woningschenking dus ‘omgezet’ in een vrij besteedbaar bedrag, en daar lijkt de vrijstelling niet voor te zijn bedoeld. Een oplettende inspecteur zou de vrijstelling daarom kunnen weigeren.

3) Zonnepanelen
Naast de woningschenking zijn ook zonnepanelen momenteel populair. Een combinatie van die twee ligt dan voor de hand; geldt de vrijstelling als de schenking wordt gebruikt om zonnepanelen aan te schaffen?
Merkwaardig genoeg is de bevestigingsmethode van de zonnepanelen daarbij beslissend. Afhankelijk van de bevestiging zijn de panelen namelijk onroerend of roerend. Alléén als de panelen onroerend worden gaan ze fiscaal tot de eigen woning behoren en kan de schenkingsvrijstelling worden gebruikt. Als het de bedoeling is om de vrijstelling toe te passen is het verstandig de bevestigingsmethode vooraf met de installateur af te stemmen.

Bron: 04062014 Bart Schuver | Belastingadviseur Alfa Accountants en Adviseurs

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 04/06/2014 09:56.18