VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Wiebes beantwoordt Kamervragen over dichten btw-lek en over niet geïnde BTW terugvorderen

 

De btw kent een aantal zogenoemde ‘btw-lekken’. Een btw-lek ontstaat bijvoorbeeld als de Belastingdienst eerder ontvangen btw moet terugbetalen aan de leverancier of dienstverrichter.

 

Dit komt bijvoorbeeld aan de orde in de volgende situatie. Een leverancier of dienstverrichter factureert btw en voldoet deze aan de Belastingdienst. De afnemer van het goed of de dienst ontvangt een factuur met btw en verrekent de btw op de factuur maar betaalt uiteindelijk niet aan de leverancier of dienstverrichter. Op grond van artikel 29 van de Wet op de omzetbelasting kan de leverancier of dienstverrichter de btw die door hem is voldaan terugvragen van de Belastingdienst als zijn afnemer de factuur (deels) niet betaalt. Dit ondanks het feit dat de afnemer van het goed of de dienst de in rekening gebrachte btw ook van de Belastingdienst heeft terugontvangen. Per saldo verliest de Belastingdienst btw.

 

Een mogelijke oplossing voor dit btw-lek is het zogenoemde kasstelsel. Op grond van het kasstelsel hoeft de leverancier of de dienstverlener de btw pas te voldoen hij de vergoeding (inclusief de btw) daadwerkelijk heeft ontvangen. Ook het recht op aftrek ontstaat pas op het moment waarop de vergoeding daadwerkelijk is betaald.

 

De staatssecretaris van Financiën ziet echter een groot aantal problemen bij een brede invoering van het kasstelsel. Daarnaast ontstaat ook een financieringsnadeel voor het Rijk bij overgang van het factuurstelsel naar het kasstelsel.

 

Gemeentelijke praktijk

Steeds meer gemeenten krijgen te maken met onbetaalde facturen terwijl de door hen gefactureerde btw al aan de Belastingdienst is voldaan. U kunt deze btw dan terugvragen.

 

Wanneer btw terugvragen?

U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw klant de factuur niet (geheel) zal betalen. U stuurt dan een verzoek aan de Belastingdienst om terugbetaling van de niet betaalde btw. Het verzoek moet tijdig worden gestuurd naar de eenheid van de Belastingdienst waaronder uw gemeente valt. Het verzoek moet in ieder geval zijn ingediend binnen één maand na het tijdvak waarin duidelijk is geworden dat de factuur van de gemeente niet meer betaald zal worden. Bij het verzoek moeten gegevens worden gevoegd waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen. In het verzoek noteert u in ieder geval de volgende gegevens:

 

• naam en adres van uw afnemer;

• datum en nummer van de betreffende factuur;

• het niet-betaalde factuurbedrag; en

• het bedrag aan btw dat u terugvraagt.

Als al deze gegevens op de factuur staan, kunt u ook een kopie van de factuur meesturen.

 

Commentaar PwC

Volgens de Belastingdienst moet het verzoek worden ingediend binnen één maand na het tijdvak waarin duidelijk is geworden dat de factuur van de gemeente niet meer betaald zal worden. Wij kunnen ons voorstellen dat het verzoek in ieder geval ingediend kan worden in de volgende situaties:

 

faillissement, waarbij van de curator bericht ontvangen is dat geen uitkering aan de concurrente crediteuren wordt verwacht of opgeheven is bij gebrek aan baten;

finale kwijting;

• als door een incassobureau is geadviseerd om af te zien van verdere incassomaatregelen c.q. wanneer de vordering als oninbaar van het incassobureau wordt terugontvangen;

• als de afnemer is vertrokken met een onbekende bestemming;

vorderingen met een geringe waarde, waarop na het verzenden van herinneringen niet is/wordt gereageerd.

 

Bron: PWC 02062014 / Brief staatssecretaris van Financiën, 16 mei 2014, IZV/2014/44

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 02/06/2014 13:09.46