VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Dijsselbloem blijft optimistisch over opbrengsten afkoop stamrecht

 

Circa 10% van ontslagvergoedingen die in een stamrecht-bv zijn ondergebracht zijn opgenomen met een beroep op de '80%-regeling'. Dit jaar is er de mogelijkheid om een belastingkorting te krijgen bij algehele afkoop van een stamrecht (voormalige ontslagvergoeding).

 

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën maakt zich nog geen zorgen. Dijsselbloem zei afgelopen dinsdag bij Rtl: 'Ik had verwacht dat de grote animo om van deze gelegenheid gebruik te maken pas aan het einde van het jaar zou komen. Maar blijkbaar wordt er nu al gebruik van gemaakt. Dus ik denk dat we nu een golf hebben van mensen die zeggen "ik hap meteen toe." En ik verwacht een tweede golf richting het einde van het jaar, voordat het loket weer dichtgaat. Zo gaat het vaak bij dit soort regelingen."

 

Geplande opbrengsten

De geplande opbrengsten bedragen € 1,2 miljard voor de schatkist. Dit komt overeen met een kwart van de huidige stamrecht-BV's. Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat nog maar circa 10% van de mensen met een stamrecht-BV hier gebruik van hebben gemaakt.

 

Nauwelijks animo voor meer uitkeren

Adviseurs en notarissen verwachten niet dat er in de rest van dit jaar nog veel mensen hun stamrecht BV laten uitkeren: “Wij zien nauwelijks animo”, melden ze. “Vrijwel iedereen die zijn BV wilde laten uitkeren, heeft dat in de eerste maanden van dit jaar al gedaan.”

 

Drie redenen

De reden dat de stamrecht-BV's niet op grote schaal worden uitgekeerd is volgens de adviseurs dat veel mensen hun BV als appeltje voor de dorst zien en dat geld dus veilig laten staan, dat het geld in een aantal BV's vastzit en dus niet zomaar uitgekeerd kan worden en dat het in veel gevallen -ondanks het belastingvoordeel- helemaal niet zo voordelig is om zo’n stamrecht-BV in 1 keer uit te laten keren.

 

Bron: Fintool 280514 / RTL

DePensioenMakelaar.nl  

Afkoop stamrecht, welke waarde is belastbaar ?

Op grond van het per 1 januari 2014 ingevoerde artikel 39f Wet LB is het mogelijk om een loonstamrecht zonder fiscale sancties af te kopen. Onder een loonstamrecht wordt verstaan een aanspraak op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon als bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, onderdeel g, en 37, Wet LB zoals die op 31 december 2013 luidden, en daarmee gelijkgestelde bedragen als bedoeld in artikel 11a, eerste lid, Wet LB zoals dat op 31 december 2013 luidde. Bij de voortijdige afwikkeling van een loonstamrecht, bijvoorbeeld bij afkoop, brengt de stamrechtuitvoerder soms een bedrag in mindering op de waarde van de stamrechtverzekering, op het saldo van de stamrechtspaarrekening of op de waarde van het stamrechtbeleggingsrecht. Welk bedrag is dan bepalend voor de belastingheffing terzake van de afkoop: de door de stamrechtuitvoerder berekende afkoopwaarde van het loonstamrecht of de op het moment van de afkoop aanwezige volledige waarde van de stamrechtverzekering, het saldo van de stamrechtspaarrekening c.q. de volledige waarde van het stamrechtbeleggingsrecht?

Antwoord belastingdienst: De door de stamrechtuitvoerder berekende afkoopwaarde van het loonstamrecht is bepalend voor de belastingheffing. Ingeval van een afkoop op grond van artikel 39f, tweede lid, Wet LB wordt de volledige afkoopwaarde in de belastingheffing betrokken.

Bij een afkoop in 2014 als bedoeld in artikel 39f, derde lid, Wet LB wordt 80% van de afkoopwaarde in de belastingheffing betrokken. Om gebruik te kunnen maken van deze 80%-faciliteit moet het bedrag van de door de ex-werkgever toegekende vergoeding voor gederfd of te derven loon wel vóór 15 november 2013 zijn overgemaakt naar de stamrechtuitvoerder. Nadien ontstane / afgestorte stamrechten vallen dus buiten deze boot. Bovendien moet de (ex-)werknemer dan in 2014 ineens beschikken over de volledige aanspraak.  Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar, een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling (Vraag & Antwoord 14-002 d.d. 290114),

Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 Bron: BelastingdienstLaatste update: 28/05/2014 11:52.04