VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

AFM herziet haar visie op risicometer

De risicometer is voor beleggingsfondsen die beleggen in illiquide activa minder geschikt om beleggers voldoende inzicht te geven in de risico’s die ze lopen. In de regel wordt het feitelijke beleggingsrisico te laag voorgespiegeld. Voor andere typen beleggingsfondsen geeft de risicometer beleggers wel voldoende inzicht in de risico’s volgens AFM. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM roept beheerders van dergelijke beleggingsinstellingen op om de risicometer daarom niet langer op te nemen in reclame-uitingen.

Om welk type fondsen gaat het?
De beleggingsinstellingen waarvoor de risicometer minder geschikt is, hebben gemeenschappelijk dat ze (indirect) investeren in beleggingen waarin niet of weinig wordt gehandeld. Deze beperkte of ontbrekende handel maakt dat de schommeling van het historisch rendement (ofwel volatiliteit) van de belegging laag is. En die lage volatiliteit bepaalt juist de stand van de risicometer. Hoe lager de volatiliteit, hoe lager de stand van de risicometer. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld fondsen die beleggen in beursgenoteerde effecten.
Een lage score op de risicometer -die geheel volgens de regels is berekend - geeft in een dergelijk geval dus evident slechts een beperkt beeld van de belangrijkste risico’s. Juist bij dit type fondsen is het dan ook belangrijk dat beleggers informatie als het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie raadplegen. Daarin staan de belangrijkste risico’s (als het goed is) wel vermeld.

Oproep
Omdat het gebruik van de risicometer in deze specifieke gevallen beleggers een te beperkt beeld van de belangrijkste risico’s kan geven, verzoekt de AFM beheerders van beleggingsinstellingen die beleggen in illiquide activa, de risicometer niet langer op te nemen in reclame-uitingen. De AFM vraagt om de mededeling ‘loop geen onnodig risico, lees de Essentiële Belegginsinformatie’ wel op te nemen.

Regelgeving aanpassen
De AFM overlegt met het ministerie van Financiën over mogelijke aanpassingen van de regelgeving met betrekking tot de weergave van alle beleggingsrisico’s. Ze zal, waar nodig, de markt daarover raadplegen.

Bron: Fintool / AFM 02052014

DeHypothekenMakelaar.nl  

Wat betekent de risicometer

Betrouwbaar beleggen in duurzame energieprojecten

Sinds 1 juli 2012 moet voor beleggingsfondsen de EBi worden opgesteld. Onderdeel van deze Essentiële Beleggersinformatie is de risico-indicator, die op een schaal van 1 t/m 7 een indicatie geeft van het risico van de belegging.

Europese richtlijnen
De risico-indicator wordt door beleggers gebruikt bij het maken van een risicoafweging. Daarnaast is het een goed hulpmiddel om beleggingsfondsen onderling te vergelijken. Het is dan ook essentieel dat de stand van de risico-indicator op de juiste manier bepaald is. Daarbij volgt de AFM de richtlijnen van de Europese toezichthouder ESMA.

  Historische rendementen
De risico-indicator wordt berekend op basis van de volatiliteit (mate van beweeglijkheid) van het fonds. Hierbij wordt gekeken naar de rendementen van het fonds over de afgelopen vijf jaar. Wanneer een beleggingsfonds te weinig eigen historie heeft, moet de eigen historie worden aangevuld met een representatieve benchmark.

Altijd actueel
Na vaststelling van de stand van de risico-indicator moet deze continu worden getoetst. Zo kan worden bepaald of de EBi moet worden aangepast. Dit betekent dat de berekening van de indicator altijd actueel moet zijn.

 Laatste update: 02/05/2014 12:13.39