VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

 Halve hypotheekrente aftrekbaar  

 Hof Den Haag  is van mening dat het bedrag aan hypotheekrente dat ingevolge art. 3.110 Wet IB 2001 in aftrek is toegelaten juist is en dat X in de jaren 2009 en 2010 resultaat uit overige werkzaamheden heeft genoten.

Belanghebbende, X, is eigenaar van een woning. X is ongehuwd en woont in de woning samen met haar drie kinderen. In de woning wonen ook haar zus A, en haar echtgenoot. De woning heeft twee voordeuren en elk daarvan geeft toegang tot een afzonderlijk woongedeelte met eigen keuken, woonkamer en slaapkamer(s) en alle benodigde voorzieningen. De hypotheek waarmee de woning is gefinancierd staat op naam van X en A. De hypotheekrente wordt van de gezamenlijke bankrekening van X en A betaald. Het geschil betreft de aanslag ib/pvv over het jaar 2009 en de ambtshalve opgelegde aanslag ib/pvv over het jaar 2010. Rechtbank Den Haag heeft het beroep van X tegen de aanslag voor het jaar 2010 ongegrond verklaard en het beroep tegen de aanslag voor het jaar 2009 gegrond. X komt in hoger beroep.

Het geschil spitst zich toe op de vragen of het bedrag aan hypotheekrente dat ingevolge art. 3.110 Wet IB 2001 in aftrek is toegelaten juist is en of X resultaat uit overige werkzaamheden heeft genoten.

Hof Den Haag verklaart beide hoger beroepen ongegrond. Het hof volgt de redenering van de rechtbank dat de woning X slechts voor de helft als hoofdverblijf ter beschikking staat. De helft van de woning moet als eigen woning van X worden aangemerkt. Gevolg is dat de helft van de op de woning betrekking hebbende hypotheekrente aftrekbaar is. Dit komt overeen met het deel van de lasten dat X zelf betaalt. De stelling van X dat haar zus economisch eigenaar van de woning is, heeft, nog daargelaten of deze stelling juist is, geen gevolgen voor het bedrag van de bij de berekening van X' inkomsten uit eigen woning in aanmerking te nemen kosten en renten van de eigenwoningschuld. De inspecteur heeft volgens het hof aannemelijk gemaakt dat X in het jaar 2009 een resultaat uit overige werkzaamheden van € 22.000 heeft behaald voor het als gastouder opvangen van de kinderen van haar zus. Voor het jaar 2010 is een bedrag van € 9354 aannemelijk gemaakt. Deze bedragen komen overeen met de bedragen die de zus van X heeft ontvangen aan de kinderopvangtoeslag.

Bron: Taxlive / http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:1326

Relevante Wetsartikelen:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011353/Hoofdstuk3/Afdeling34/Paragraaf341/Artikel390/geldigheidsdatum_22-04-2014

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011353/Hoofdstuk3/Afdeling36/Artikel3110/geldigheidsdatum_22-04-2014

Datum: 09-04-2014 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2014:1326 Editie: 22 april Instantie: Hof Den Haag Nummer: BK-13-00523 en BK-13-00524.su.mb.def Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2014/747 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001, 3.110 , Wet inkomstenbelasting 2001, 3.90Laatste update: 22/04/2014 09:08.41