VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Afkoop stamrecht 2014 heffing 80% en middeling

WAGENINGEN - De ondernemersvraag van deze maand is afkomstig van de heer Van Zanten van Van Zanten Kabelservice bv in Raamsdonksveer. De vraag: “Hoe wordt voorzien in de eenmalige korting van 20 procent mbt afkoop stamrecht als je naderhand wilt gaan middelen over drie jaar?”

Antwoord van Alfa Accountants en Adviseurs:
Per 1 januari 2014 is de zogenoemde stamrechtvrijstelling afgeschaft. Daardoor kan de belastingheffing over ontslaguitkeringen voortaan niet meer worden uitgesteld door een periodieke uitkering te bedingen. Bij die wetswijziging is echter ook een versoepeling ingevoerd. De voor stamrechten geldende voorwaarde dat er uitsluitend periodieke uitkeringen uit mogen worden genoten is namelijk vervallen. Daardoor heeft u de mogelijkheid om de stamrechtaanspraak in één keer op te nemen zonder revisierente over het stamrecht te betalen. Bovendien is voor het jaar 2014 een kortingsregeling ingevoerd. Als het stamrecht in 2014 volledig wordt uitgekeerd, dan krijgt u 20% belastingkorting: u betaalt over slechts 80 procent van de uitkering.

De kortingsregeling beperkt de heffingsgrondslag en niet het toepasselijke tarief. Als er bijvoorbeeld € 20.000 wordt uitgekeerd wordt dus slechts 80 procent daarvan (€ 16.000) in de belastingheffing betrokken. Ook bij een latere toepassing van de middelingsregeling zal slechts die € 16.000 in aanmerking worden genomen, en niet de oorspronkelijke 100% waarde van het stamrecht. De middelingsregeling tast de kortingsregeling dus niet aan.

Bron: 12 February 2014 Bart Schuver | Belastingadviseur Alfa Accountants en Adviseurs
DePensioenMakelaar.nl  

 


 Laatste update: 12/02/2014 10:09.43