VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Pas op voor naheffing arbeidskorting

De arbeidskorting is per 2014 versoberd en dat betekent voor veel mensen dat ze in tegenstelling tot voorgaande jaren een naheffing kunnen krijgen over hun inkomen. De FNV Belastingservice, die jaarlijks bijna 300.000 aangiften voor mensen invult, waarschuwt daarvoor aan het begin van het invulseizoen.

Inkomensafhankelijk
De
arbeidskorting en de algemene heffingskorting zijn sterker inkomensafhankelijk gemaakt. Voor inkomens boven de € 40.248,- geldt dat zij minder arbeidskorting krijgen dan voorheen. Er wordt een korting toegepast van 4% op dit extra inkomen. Voor mensen onder dit inkomen kan dit juist een meevaller betekenen. Maar bij werknemers met een jaarinkomen hoger dan 65.000 euro per jaar kan het zijn dat werknemers tot maximaal 1.173 euro aan ontvangen arbeidskorting moeten terugbetalen. Het verschil over 2014 kan zelfs oplopen tot maximaal 1.730 euro.

Eenmalige looncomponenten
In eerdere jaren werd de arbeidskorting automatisch door de werkgever ingehouden op het maandelijkse loonstrookje. Maar nu zeggen de cijfers op de loonstrook niet altijd alles meer. Als een werknemer extra beloningen, zoals een dertiende maand ontvangt, dan wordt daar nu geen rekening meer mee gehouden.  Bij dergelijke eenmalige looncomponenten, mag het salarispakket namelijk geen rekening houden met de algemene of arbeidskorting en dus ook niet met de terugval daarin. Dat betekent dat er in de inkomstenbelasting met de werknemer wordt afgerekend. Hierdoor kan een voor werknemers vervelend deurmatmoment komen.

Verschil bijbetalen
'Mensen moeten dus nu het verschil tussen de als genoten arbeidskorting en de berekende arbeidskorting bijbetalen. Wij roepen mensen die meer dan € 40.000,- verdienen daar goed rekening mee te houden', zegt Tamara Tamis, coördinator van de FNV Belastingservice. 'Om te voorkomen dat je verrast wordt is het dus zaak de belastingaangifte goed te controleren, want het bedrag kan oplopen tot € 1.173.'

Voorbeeld naheffing arbeidskorting:
Stel dat iemand een bruto maandsalaris van € 3.100,- heeft, dat is € 37.200,- per jaar, daarbij komt dan nog € 2.976 vakantiegeld, dat is dus in totaal € 40.176,-. Mocht diegene ook nog een dertiende maand krijgen, dan komt het totale jaarsalaris op € 43.276,-. Dat is een verschil met de drempel van € 40.248,- van € 3.028,-. Daar zal dan 4 procent korting over berekend worden. Deze persoon zal dan, in tegenstelling tot voorgaande jaren nog een naheffing krijgen van € 121,12.

Bron: FNV Belastingservice

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 11/02/2014 10:38.34