VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

DGA-loon bij afroommethode getoetst: goede onderbouwing gebruikelijk loon bij afroommethode vereist !

Ook als een directeur-grootaandeelhouder (dga) de enige werknemer is van zijn bv, kan de inspecteur het gebruikelijke loon niet zonder meer bepalen aan de hand van de zogeheten afroommethode. Als het voor de dga in aanmerking te nemen loon hoger moet zijn dan het normbedrag (€ 44.000) dan heeft de inspecteur de bewijslast dit hogere bedrag aannemelijk te maken. Hij moet bij betwisting van het door hem vastgestelde gebruikelijke loon aannemelijk maken dat het loon dat voor een soortgelijke dienstbetrekking in het economische verkeer gebruikelijk is, hoger is dan het aan de dga toegekende of uitbetaalde loon. Hiervoor gebruikt de inspecteur vaak de zogenoemde afroommethode. Hierbij wordt het gebruikelijke loon herleid uit de opbrengsten van de bv verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen.

Bovengenoemde situatie deed zich voor in een procedure voor Rechtbank Den Haag van een communicatie-adviesbureau. De rechtbank was van oordeel dat de inspecteur niet in zijn bewijslast was geslaagd, omdat hij geen vergelijkende cijfers over het gebruikelijke loon van communicatieadviseur (het beroep van de dga) in het economische verkeer had verzameld. De bv had dat echter wel gedaan en aannemelijk weten te maken dat het toegekende loon niet in belangrijke mate (30%) afweek van wat in het economische verkeer gebruikelijk is.

Uit de feiten bleek dat de omzet van de bv over de jaren behoorlijk wisselde, maar het aan de dga toegekende salaris jaarlijks vrij stabiel bleef. Over de periode waarover de inspecteur het loon van de dga had getoetst aan het gebruikelijke loon, was het totaalbedrag aan toegekend loon hoger dan het totaalbedrag aan gebruikelijk loon. Reden hiervoor was dat er twee jaren waren dat er vrijwel geen opbrengsten waren gegeneerd terwijl de dga zijn wel salaris kreeg uitbetaald. Voor die jaren had de inspecteur geen correctie aangebracht op grond van de gebruikelijk loonregeling. De inspecteur vond dit irrelevant bij de vaststelling van het gebruikelijke loon voor de jaren waarin hij het fiscale loon wel corrigeerde op grond van de afroommethode. Ook op dit punt volgde de rechtbank hem niet omdat hij dit standpunt niet nader had onderbouwd.

Bron: PWC belastingnieuws 05 feb 2014

Rechtbank Den Haag, 9-1-2014, nrs. 13/3894, 13/3895 en 13/3896 (gepubliceerd 29-1-2014).

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 07/02/2014 14:04.07