VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Ontslag zonder deugdelijk personeelsdossier kost geld !

Een medewerker levert slecht werk, is te traag en houdt zich niet aan de afspraken. Reden te over om de medewerker te ontslaan, dacht zijn werkgever. Maar de rechter floot hem terug. De recente zaak onderstreept het belang van de aanleg van een goed dossier.

 • Voortdurend schenden van afspraken
• Rechter gaat niet mee in redenering werkgever

• Personeelsdossier had zaak werkgever sterker gemaakt

Blijft afspraken schenden
De baas van een schilderbedrijf uit Almelo heeft het helemaal gehad met een van zijn medewerkers. Met tussenpozen van enkele maanden werkt de schilder al sinds 2003 voor het bedrijf, maar nu is de maat vol. De medewerker weigert zich op de afgesproken manier ziek te melden. De procedure hiervoor is vastgelegd in het personeelshandboek. Zowel mondeling als schriftelijk is de werknemer op zijn fouten gewezen, maar hij weigert zich aan de afspraken te houden. Eind 2013, als hij opnieuw wegblijft zonder dit te melden, ontvangt hij de laatste waarschuwing. Maar wederom gaat hij in de fout, waarop de werkgever overgaat tot ontslag.

Slechte relatie met collega’s en klanten
Overigens is het ziekmelden niet het enige pijnpunt in de arbeidsrelatie. De baas verwijt de schilder slecht te communiceren, te traag te werken en te veel te bellen tijdens het werk. Bovendien is hij onzorgvuldig met de materialen van het bedrijf.

Hij gebruikt namelijk te veel kwasten en onnodig veel schuurpapier. Al deze zaken leiden tot een slechte relatie tussen de werknemer, zijn collega’s en opdrachtgevers. Wanneer de schilder op de punten wordt gewezen, geeft hij aan dat hij prima functioneert en er niks aan hem te verbeteren is.

 

Verweer medewerker
Het verweer van de medewerker tijdens de rechtszaak is dan ook te voorspellen. Hij ontkent dat hij zich niet volgens afspraak heeft ziek gemeld. Dat de werkgever zijn ziekmelding niet heeft geaccepteerd is de werknemer niet kwalijk te nemen. Of hij ziek is, is ter beoordeling van een bedrijfsarts, niet van zijn baas. Bovendien heeft hij in al de jaren geen functioneringsgesprek gehad. Ook heeft hij geen negatieve beoordelingen ontvangen.

Oordeel rechter
De rechter geeft aan dat hij niet kan beoordelen of de medewerker de interne regels heeft overtreden die betrekking hebben op de ziekmeldingsprocedure. Het is een kwestie van welles-nietes waar hij zich niet in wil mengen.

Belangrijker vindt de rechter dat het disfunctioneren van de medewerker onvoldoende is onderbouwd. Weliswaar heeft de werkgever een beoordelingsformulier ingebracht, maar op de 5 beoordelingspunten scoort de werknemer matig tot voldoende, waardoor het eindoordeel onmogelijk op onvoldoende kan uitkomen. Ook heeft de medewerker het beoordelingsformulier niet mede ondertekend. Uit het feit dat de werkgever de werknemer sinds 2003 meerdere keren opnieuw heeft aangenomen kan geconcludeerd worden dat de werkgever in bepaalde mate tevreden moet zijn geweest over diens functioneren.

7.500 euro schadevergoeding
De rechter besluit uiteindelijk dat de arbeidsrelatie niet kan worden voortgezet omdat deze te veel is verstoord geraakt. De werkgever mag het contract ontbinden, maar dient de werknemer een schadevergoeding te betalen van 7.500 euro. De rechter heeft niet willen oordelen wie de grootste rol had in het verslechteren van de arbeidsrelatie. Een personeelsdossier, met daarin een uitgebreidere verslaglegging over de prestaties van de medewerker, had de positie van de werkgever zonder twijfel verstevigd.

Klik hier voor meer informatie over de zaak.

 Bron: 05022014 BC.nl  Tjerk Notten |

Zie ook: Bespaar op ontslagkosten met een personeelsdossier

VerbijsterendAdvies.nl  

 Laatste update: 05/02/2014 10:54.11