VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Koopsubsidie reken-toets-modellen

Degenen, die in 2009 voor de eerste keer een bijdrage ontvingen op voet van de Wet bevordering eigenwoningbezit (beter bekend als 'koopsubsidie'), dienen uiterlijk voor het einde van de 1e 5-jaarstermijn een aanvraag te doen om de maandelijkse bijdrage(n) voort te zetten.

Ieder tijdvak van 5 jaar moet namelijk getoetst worden of op basis van het actuele inkomen nog recht op de bijdrage bestaat. Hoewel niet iedereen meer in aanmerking zal komen voor voortzetting is het wel belangrijk dat u ook dan een aanvraag doet: het is immers mogelijk dat u de komende vijf jaar niét in aanmerking komt voor een bijdrage (bijvoorbeeld omdat uw gezamenlijk inkomen/vermogen te hoog is) maar het volgende vijfjaarstijdvak weer wél (het zogenaamde ‘terugkeerrecht’).

Indien u niet tijdig een aanvraag doet, heeft dat tot gevolg dat de bijdragereeks van rechtswege eindigt waarmee ook genoemd 'terugkeerrecht' definitief vervalt!

Verlenging
Agentschap NL stuurt als service aan alle betrokkenen een brief waarin de nieuwe aanvraag en de daaraan gekoppelde inkomenstoets worden aangekondigd. U blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor het op tijd indienen van de vervolgaanvraag, ook als u de servicebrief niet of niet tijdig heeft ontvangen. In die servicebrief staat de termijn waarbinnen u de aanvraag moet indienen.

Aan de hand van de meest recente inkomensgegevens, die bij de belastingdienst bekend zijn, zal bepaald worden in hoeverre u nog aanspraak kunt maken op de maandelijkse bijdrage.

Proefberekening
Door het maken van een Proefberekening vijfjaarstoets Koopsubsidie (zie downlads) kunt u nagaan of u nog in aanmerking komt voor een bijdrage. Uiteraard kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Klik hier voor veelgestelde vragen.

Met de link hieronder kunt u het aanvraagformulier met toelichting downloaden.

Download:

Bron: RVO 04022014

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 04/02/2014 11:44.43