VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Auto en BTW, hoe zit het ook alweer?

NIJVERDAL - Wanneer u als ondernemer een auto van de zaak heeft, heeft u normaliter recht op aftrek van de BTW van de kosten van deze auto. Maar voor het privégebruik moet u dan wel een correctie opnemen. Maar hoe zit het ook alweer?

 

• Correctie privé gebruik
• Woon-werkverkeer
• Verlaging 2,7 procent-forfait
• Conclusie


Zie ook: Let op investeringsaftrek bij zakenauto

Correctie voor het privé gebruik van de auto

Wanneer de auto van de zaak voor privé-doeleinden wordt gebruikt, moet er een BTW-correctie komen voor de afgetrokken BTW in de eerdere aangiften. Deze correctie moet worden aangegeven in de BTW-aangifte over het laatste tijdvak van het jaar. Het uitgangspunt is dat de BTW-correctie moet worden aangegeven op basis van het werkelijke privégebruik. Voorwaarde hiervoor is dat u dan wel inzicht heeft in het totaal aantal privé en zakelijk gereden kilometers.

In de regel zal echter worden volstaan met het aangeven van het 2,7 procent-forfait(dan wel 1,5 procent, zie hierna). In een besluit is namelijk goedgekeurd dat de BTW-correctie in verband met het privégebruik ook mag worden gesteld op 2,7 procent van de catalogusprijs (inclusief BTW en bpm) van de auto. Wanneer u veel zakelijke en (relatief) weinig privé-kilometers rijdt, valt het 2,7 procent-forfait vaak hoog uit. Het bijhouden van de werkelijke kilometers kan dan voordeliger zijn. Een (globale) kilometeradministratie zou hiervoor voldoende moeten zijn (begin- en eindstand +bijhouden privé of zakelijke km’s).

Voorbeeld
Auto aangeschaft in 2010: cat. prijs € 45.000 (waarvan € 8.000 Bpm en € 5.000 BTW).
Totale km’s 30.000, waarvan 5.000 woon-werkverkeer (verder geen privégebruik).
Autokosten (excl. BTW) 2013: € 13.400, bestaande uit € 6.400 BTW-afschrijving (1/5 x
€ 32.000), € 4.000 brandstof, € 1.000 onderhoud en € 2.000 zonder BTW (MRB en verzekering).

Uitwerking voor eindejaarsaangifte aangifte 2013
BTW-correctie: keuze uit forfait en werkelijk privégebruik
a) toepassing forfait: 2,7 procent x € 45.000 = 1.215
b) werkelijk privégebruik: 5.000 km/30.000 km = 1/6
BTW op privégebruik afschrijving: 1/6 x € 6.400 x 21 procent = 224
BTW op privégebruik kosten: 1/6 x € 5.000 x 21 procent = 175
BTW-correctie 2013: 224 + 175 = 399

Aandachtspunten hierbij:

- BTW-afschrijving is gebaseerd op cat. prijs ex BTW en ex Bpm;
- Alleen privégebruik m.b.t. autokosten waarop BTW zit (brandstof en onderhoud)
- In dit voorbeeld is er vanaf 2015 geen heffing meer op BTW-afschrijving omdat dan na aanschaf vier jaar zijn verstreken.

Het bijhouden van een kilometeradministratie levert in bovenstaande situatie dus een voordeel op van ruim € 800,-.

Woon-werkverkeer
Kiest u voor het bijhouden van de privé-kilometers, dan moet u ook de woon-werk kilometers bijhouden. Voor de omzetbelasting worden deze kilometers als privé-kilometers aangemerkt. Met woon-werkverkeer wordt bedoeld het heen en weer reizen van de woon- of verblijfplaats naar het in het kader van een arbeidsovereenkomst overeengekomen vaste werkadres. Wanneer geen vast werkadres is overeengekomen, dan gelden alle reizen van de woon- of verblijfplaats naar het bedrijfsadres als woon-werkverkeer. Dit betekent dat reizen naar andere plaatsen dan het vaste bedrijfsadres niet gelden als woon-werkverkeer. Denkt u bijvoorbeeld aan de ritten van een bouwvakker naar de bouwplaats, of een onderhoudsmonteur naar het adres van de klant.

Verlaging 2,7 procent-forfait
We gaan weer terug naar de BTW-correctie op basis van het 2,7 procent-forfait. Wanneer u een auto voor 1 januari 2010 heeft aangeschaft en in gebruik genomen, dan mag u vanaf 2014 het lagere 1,5 procent-forfait gebruiken (1,5 procent van de catalogusprijs inclusief BTW en bpm) voor de BTW-correctie. Dit forfait geldt voor auto’s langer in gebruik bij ondernemer dan vier jaar na jaar ingebruikname.
Het lagere 1,5 procent-forfait mag u ook gebruiken wanneer u de BTW bij de aankoop van de auto niet in aftrek hebt kunnen brengen (bijvoorbeeld bij een marge-auto). De BTW die drukt op het gebruik en onderhoud zijn aftrekbaar voor zover de auto gebruikt wordt voor belaste handelingen.

Conclusie
Heeft u als ondernemer een auto van de zaak, dan kunt u de BTW van de kosten van de auto aftrekken. 1 Keer per jaar, in de aangifte over het laatste tijdvak van het kalenderjaar, moet u een correctie opnemen van de afgetrokken BTW in verband met het privégebruik van de auto. Rijdt u in verhouding weinig privé kilometers, dan kan het voordelig zijn een ritten-administratie bij te gaan houden. Heeft u een auto voor 1 januari 2010 (4 jr terug dus) aangeschaft en in gebruik genomen, dan mag u voor de correctie in 2014 het lagere ‘1,5 procent-forfait’ toepassen. Dit lage forfait mag u ook toepassen als u bij de aanschaf van de auto de BTW (marge-auto) niet hebt kunnen terugvragen.

Bron 27012014:  Alfa Accountants
Martijn Hekhuis | Belastingadviseur

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 27/01/2014 09:47.26