VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Novelle wetsvoorstel versobering pensioenopbouw

Samenvatting

Op 20 januari 2014 is bij de Tweede Kamer een novelle ingediend bij het wetsvoorstel versobering pensioenopbouw. De novelle bevat de aanpassingsmaatregelen op het wetsvoorstel waarmee het kabinet op 19 december 2013 overeenstemming had bereikt met D66, ChristenUnie en SGP. De maatregelen betreffen de aanpassing van de opbouw- en premiepercentages van het Witteveenkader (het raamwerk met normeringen voor een zuiver fiscaal pensioen), de introductie van een spaarfaciliteit voor inkomens boven de aftopping van € 100.000 (nettolijfrente) en de invoering van een aantal premiewaarborgen met ingang van 1 januari 2015. Door de aanpassingsmaatregelen wordt belastingvrij pensioensparen weliswaar versoberd, maar minder dan initieel de bedoeling was. Het wetsvoorstel Wet pensioenaanvullingsregelingen wordt ingetrokken.

Volledig artikel

Op 20 januari 2014 is bij de Tweede Kamer een novelle met aanpassingsmaatregelen ingediend bij het wetsvoorstel versobering pensioenopbouw. De novelle bevat de aanpassingsmaatregelen op het wetsvoorstel waarmee het kabinet op 19 december 2013 overeenstemming had bereikt met D66, ChristenUnie en SGP. PwC heeft op diezelfde dag een nieuwsflits uitgebracht waarin gedetailleerd op de maatregelen wordt ingegaan. Door de aanpassingsmaatregelen wordt belastingvrij pensioensparen weliswaar versoberd, maar minder dan initieel de bedoeling was. De aanpassingsmaatregelen betreffen in hoofdlijnen de volgende.
 
1.      Verlaging maximum opbouwpercentages minder sterk
Het oorspronkelijke wetsvoorstel voorzag in een vrij forse verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages van het Witteveenkader (het raamwerk met normeringen voor een zuiver fiscaal pensioen). Deze maatregel kon niet op voldoende steun in de Eerste Kamer rekenen, waarna deze maatregel bij het op 19 december 2013 bereikte akkoord werd verzacht. Zo wordt per 2015 het maximale jaarlijkse opbouwpercentage voor middelloonregelingen verlaagd naar 1,875 (was oorspronkelijk 1,75) en voor eindloonregelingen 1,657 (was oorspronkelijk 1,55).
 
2.        Spaarfaciliteit voor afgetopte pensioenopbouw
Boven een inkomensniveau van € 100.000 kan geen fiscaal gefaciliteerd pensioen meer worden opgebouwd. Wel wordt het mogelijk voor het inkomen boven de 100.000 euro op vrijwillige basis fiscaalvriendelijk te sparen via een nettolijfrente. Dit betekent dat de premie-inleg wordt betaald uit het nettoloon. Deze premie-inleg is gemaximeerd op de premie die nodig is voor een aanspraak van 1,875 procent van het inkomen boven de € 100.000. Omdat hierover reeds belasting is geheven is de uitkering onbelast. De aanspraak van de nettolijfrente is vrijgesteld van belasting in box 3. Het is mogelijk om als groep deelnemers in een nettolijfrenteregeling een collectiviteitskorting te regelen, al dan niet bij een door de deelnemers zelf opgerichte aanbieder van nettolijfrenten.

3.        Introductie premiewaarborgen
Om ervoor te zorgen dat het lagere opbouwpercentage ook daadwerkelijk leidt tot lagere pensioenpremies zijn negen waarborgen afgesproken.
 
Het wetsvoorstel Wet pensioenaanvullingsregelingen dat niet op instemming van de Eerste Kamer kon rekenen, wordt ingetrokken.

Bron: PWC Belastingadvies21 januari 2014  / Ministerie van Financiën, 20-1-2014, nr. DB/2014/73.

DePensioenMakelaar.nl  

 Laatste update: 22/01/2014 09:31.15