VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Raad van State kritisch over pensioenplan

De Raad van State is er nog niet van overtuigd dat de pensioenpremies zullen dalen als de jaarlijkse pensioenopbouw omlaag gaat. Blijft de premieverlaging uit, dan is dat vooral nadelig voor jongeren. Bovendien loopt de schatkist dan de geraamde miljardeninkomsten mis.

De Raad van State schrijft dat maandag in zijn advies over het pensioenakkoord dat het kabinet eind vorig jaar heeft gesloten met de oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP. Hierin is afgesproken dat de jaarlijkse pensioenopbouw vanaf 2015 daalt van 2,25 naar 1,875 procent van het inkomen.

Volgens het kabinet kan dat, omdat iedereen voortaan langer blijft werken en dus ook langer voor zijn pensioen kan sparen. Bovendien denkt het kabinet dat door de ingreep de pensioenpremies fors omlaaggaan. De Nederlandsche Bank (DNB) moet erop toezien dat de pensioenfondsen hun premies ook echt verlagen. Maar volgens de Raad van State is nog onduidelijk welke maatstaven DNB daarbij zal hanteren.

SalarisNet meldde onlangs al op basis van een bericht in Financieele Dagblad dat wellicht een half miljoen Nederlanders dit jaar toch een gelijke of hogere pensioenpremie betaalt ten opzichte van 2013, terwijl hun pensioenopbouw is verlaagd.

'Onevenwichtigheden'
De Raad wijst er in zijn advies op dat het pensioenstelsel 'onevenwichtigheden' vertoont. Pensioenfondsen hanteren een 'doorsneepremie', die voor iedereen even hoog is. In de praktijk betekent dit dat jongeren naar verhouding te veel betalen en ouderen te weinig. Dat probleem wordt met het pensioenakkoord niet weggewerkt. Op het systeem van de doorsneepremie is al langer kritiek. Onlangs kwam het Centraal Planbureau met suggesties om het te aan te passen. In de Tweede Kamer hebben onder meer D66 en het CDA daar ook op aangedrongen.

Verlaging pensioenopbouw
Het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel voor verlaging van de pensioenopbouw is overigens een stuk positiever dan over het oorspronkelijke plan. Daarover was het adviesorgaan ronduit vernietigend. Het kabinet slaagde er vorig jaar niet in het door de Senaat te krijgen, waar het geen meerderheid heeft. Het moest vervolgens met de oppositie om de tafel. Maandag heeft het kabinet het gewijzigde plan naar de Tweede Kamer gestuurd, een zogeheten novelle. Die moet nu zowel door de Tweede als door de Eerste Kamer worden behandeld.

CDA: hoorzitting
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt spreekt in een reactie van 'stevige kritiek' van de Raad van State. 'Het gaat erom of jongeren 3 miljard premiekorting krijgen nu hun pensioenopbouw gekort gaat worden. Daarover wil het CDA graag volgende week een hoorzitting houden.' GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver zegt dat uit het advies van de Raad van State blijkt dat het pensioenakkoord de solidariteit tussen de generaties verder onder druk zet. Hij wil dat wordt afgestapt van het systeem van de doorsneepremie.

Bron: ANP 21012014 / SalarisNet

 

DePensioenMakelaar.nl  Laatste update: 21/01/2014 10:40.45